Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego

projekt dla elektr 

W ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się szkolenie/kurs z zakresu naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE +  elementami języka angielskiego technicznego(IPC)- MODUŁ I i MODUŁ II dla drugiej grupy, zakończone uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenia odbywały się od 29.01.2018r.  do 03.02.2018r. 
Grupa ta uczestniczyła w zajęciach z doradztwa zawodowego.

Grupa trzecia rozpoczeła szkolenia. Termin od 05.02.2018r. do 10.02.2018r.

foto

1 3

4 9

a5 a15

a9 a10

a12 a16

 

projekt dla elektr

foto

W ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się szkolenie/kurs z zakresu naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE +  elementami języka angielskiego technicznego(IPC)- MODUŁ I i MODUŁ II dla pierwszej grupy, zakończone uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenia odbywały się od 22.12.2017r. do 23.12.2017r., od 27.12.2017r. do 30.12.2017r.
Grupa ta  20.01.2018r uczestniczyła w zajęciach z doradztwa zawodowego.

2 7

13 15

 17 18

projekt dla elektr

 

Terminy kursów z modułu pierwszego w projekcie „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim:

grupa _1: 22,23,27,28,29,30.12.2017 sala 0.18 w godzinach od 8:00 do 15:00

grupa _2: 1 tydzień ferii od 29.01 do 03.02.2018r sala 0.18 w godzinach od 8:00 do 15:00

grupa _3: 2 tydzień ferii od 05.02 do 10.02.2018r sala 0.18 w godzinach od 8:00 do 15:00

grupa _4:  od 4 do 9.05.2018 r. sala 0.18 w godzinach od 8:00 do 15:00

grupa _5: od 22 do 28.06.2018r. sala 0.18 w godzinach od 8:00 do 15:00

Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń projektów (obok gabinetu p. wicedyrektor budynek C.)
W przypadku pytań proszę o zwracanie się do p. wicedyrektor J. Nikodemskiej oraz p. kierownik szkolenia praktycznego S.Błoch.

projekt dla elektr

 

 Tomaszów Maz., 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1

  Komisji Rekrutacyjnej do weryfikacji złożonych dokumentów przez kandydatów i dokonania wyboru uczestników projektu Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Lista Osób Zakwalifikowanych do Projektu do wglądu w pokoju Pani wicedyrektor.

 

 

projekt dla elektr

Tytuł projektu: „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”
realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Oper5acyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,
 Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Ogłoszenie
10 listopada 2017 rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu.
Formularze zgłoszeniowe będą do pobrania u wychowawców.
Przypominamy, że projekt dedykowany jest dla uczniów klas:
I Mtw, I MEt, I E, II Mt, II MEt, II E,III Mt, III MEt, III E.
  Rekrutacja zakończy się 17 listopada 2017 o godz.12.00
(złożenie dokumentów przez uczniów do wychowawców klas, a wychowawcy przekazują je do  p. wicedyrektor budynek C)
  Ogłoszenie wyników 20 listopada 2017 na tablicy ogłoszeń projektów
(obok gabinetu p. wicedyrektor budynek C.)
W przypadku pytań proszę o zwracanie się do p. wicedyrektor J. Nikodemskiej
oraz p. kierownik szkolenia praktycznego S.Błoch.

ORGANIZATOR

powiat tomaszowski logo
Powiat Tomaszowski  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 29, 97-200 Tomaszów Maz.

 

 

 

sylwia m

link do prezentacji

Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
numer konkursu  RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim 
Numer i nazwa Osi priorytetowej  XI Edukacja ,Kwalifikacje, Umiejętności,
Numer i nazwa Działania na osi XI.3.Kształcenie zawodowe,
Numer i nazwa Podziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe,
Beneficjent: Powiat Tomaszowski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim
Okres realizacji projektu – 01.11.2017-30.09.2019
Całkowita wartość projektu- 1 609 608,00zł
Objęcie wsparciem 100 uczniów i 6 nauczycieli Technikum Nr 1 przy ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz doposażenie pracowni zawodowych.
Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczestników/czek projektu.
Cele szczegółowe projektu to poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
-wykorzystanie  doposażenia zakupionego dzięki EFS do pracowni zawodowych elektryczno- elektroniczno-mechatronicznych w Technikum Nr 1 w ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim;
współpraca szkoły  z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie z firmami z branży elektronicznej m.in. z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej-sektor zgodny z Regionalną Strategią Innowacji;
-udział 100uczniów w stażach zawodowych u pracodawców umożliwiających nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu przez absolwenta;
-uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy poprzez udział ich w szkoleniach z naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE + elementami języka angielskiego technicznego kończących się uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestnicy szkolenia nabędą kwalifikacje zawodowe z zakresu nowoczesnej elektroniki.
-doposażona pracownia przedmiotów zawodowych w szkole oraz 6 przeszkolonych nauczycieli na kierunku technik elektronik, elektryk i mechatronik z obsługi zakupionego sprzętu, podniesie jakość kształcenia zawodowego
-udział 100 uczniów w warsztatach z doradcą zawodowym.

projekt dla elektr

"Drzwi otwarte"

Zapraszamy
do ZSP  NR 1
w środę
21 marca 2018r.
od 9.00 do 13.00

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl

 

Wywiadówki

07.09.2017
23.11.2017
11.01.2018
26.04.2018 - klasy I-III

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:25 - 13:10
 7.  13:15 - 14:00
 8.  14:05 - 14:50
 9.  14:55 - 15:40
10. 15:45 - 16:30
11. 16:35 - 17:20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl