SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE

Boże Narodzenie można obchodzić hucznie, kontemplując wymiar religijny świąt, bądź skupiając się na spotkaniach z bliskimi. W żadnym z tych przypadków Boże Narodzenie nie może jednak obyć się bez ważnego elementu, jakim są odpowiednio dobrane dekoracje świąteczne.

11.12.2017r. w szkolnej kawiarence odbyło się spotkanie zainicjowane przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Dyrekcję Szkoły, w czasie którego można było stworzyć dekoracje świąteczne. Uczestnicy spotkania z kupionych i pozyskanych materiałów, tworzyli piękne stroiki bożonarodzeniowe, które zstaną przekazane zostaną gronu zaprzyjaźnionych emerytów. Dzięki takiej inicjatywie, można było poczuć atmosferę świąt, spędzić czas w miłej i rodzinnej atmosferze.

001  001  001

004

Świąteczne spotkanie w 7 batalionie kawalerii.

foto

W piątek 15 grudnia na stołówce 7 batalionu kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 reprezentowali dyrektorzy Dariusz Kwiatkowski i Jolanta Nikodemska, opiekun klas wojskowych mjr rez. Sławomir Miszczuk oraz delegacja uczniów klasy czwartej Ewelina Rydz, Oskar Pełka i Jakub Rudzki. Nasza szkoła w sposób szczególny związana jest z żołnierzami batalionu. Ma to związek nie tylko z udziałem naszych klas wojskowych w projekcie Ministra Obrony Narodowej pod nazwą "Edukacja wojskowa", ale również wieloletnią współpracą szkoły z kawalerzystami w dziedzinie wychowania proobronnego. Dlatego z ogromną radością przyjęliśmy zaproszenie dowódcy batalionu pułkownika Piotra Wrony, do udziału w żołnierskim wigilijnym spotkaniu. Razem z dowódcą brygady pułkownikiem Adamem Marczakiem, kapelanem brygady majorem Piotrem Dębińskim, pracownikami wojska oraz żołnierzami batalionu, składaliśmy sobie wzajemne życzenia pogodnych, zdrowych i wesołych świąt bożego narodzenia oraz szczęścia w nadchodzącym nowym roku.

001  003

Zaprojektuj swoją przyszłość.

Pod takim hasłem odbyła się lekcja informacyjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. W spotkaniu uczestniczyli kadeci czwartej klasy wojskowej.

Droga do oficerskich gwiazdek, nie jest ani prosta, ani łatwa. W odpowiednim wyborze tej drogi, powinny pomóc kadetom czwartej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, zajęcia poświęcone wyborowi kierunku studiów,  wymaganiom, dokumentom niezbędnym do rejestracji oraz całemu procesowi rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe.

Uzyskanie statusu oficera Wojska Polskiego to prestiż, honor i duma. Służba wojskowa, to możliwość zdobycia unikalnej wiedzy i umiejętności. To nieustanne wyzwania i ciągły rozwój. Nie da tego żadna inna uczelnia, ani zawód.

1 3 4

Jak zostać oficerem? Po pierwsze trzeba spełnić odpowiednie wymagania, takie jak: obywatelstwo polskie, zdolność fizyczna i psychiczna do zawodowej służby wojskowej, minimum 18 lat, niekaralność i matura. Następnie wybieramy interesującą nas uczelnię wojskową i jej kierunek. Do wyboru mamy Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni,  Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Wydział Wojskowo - Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Następnie, kolej na przygotowanie niezbędnych dokumentów tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, orzeczenia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej i Poradni Psychologicznej, życiorysu, wniosku do właściwej uczelni z kwestionariuszem, świadectwa dojrzałości  i odpisu skróconego aktu urodzenia. Po skompletowaniu w/w dokumentów, nie możemy zapomnieć o terminie złożenia wniosku - do 31 marca.

Teraz już tylko udział w lipcowym postępowaniu kwalifikacyjnym na wybranej uczelni, które obejmuje analizę wyników świadectwa dojrzałości, test znajomości języka angielskiego, sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby zakwalifikowane na studia w uczelni wojskowej, powoływane są w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego do służby wojskowej, na przełomie sierpnia i września. Otrzymują tytuł podchorążego i rozpoczynają szkolenie podstawowe.

Po ukończeniu studiów, uzyskaniu tytułu magistra i zdaniu egzaminu oficerskiego, odbywa się promocja na pierwszy, wymarzony stopień oficerski podporucznika. Po promocji nowo promowani oficerowie kierowani są do jednostek wojskowych, na stanowisko służbowe - dowódcy plutonu.

Prawda, że to proste ?

2

Szable dla pocztu sztandarowego.

Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim wzbogacił się o  parę szabel, które zdecydowanie reprezentacyjnie wpływają na  jego wygląd i podkreślają zarazem jego wojskowy charakter.
 
Pomysł pozyskania dla pocztu sztandarowego naszej szkoły szabel oficerskich, to szlachetna inicjatywa wiążąca się z funkcjonowanie w strukturach naszej szkoły klas  wojskowych. Symbolika szabli stanowi dla każdego żołnierza nieocenioną wartość. Z jednej strony jest oznaką władzy, z drugiej zaś usankcjonowaniem Ceremoniału Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego o istotnym elemencie wojskowej asysty honorowej, jakim jest poczet sztandarowy, który w naszej szkole każdorazowo reprezentowany jest przez kadetów klas wojskowych.

Fundatorami szabel oficerskich dla pocztu sztandarowego była dyrekcja szkoły na czele z mgr Dariuszem Kwiatkowskim oraz  Rada Rodziców reprezentowana przez jej przewodniczą Bogusławą Jurkevich. Od tej chwili szable stanowić będą nieodłączny element ceremonialnego atrybutu, podczas ważnych uroczystości szkolnych z udziałem szkolnej asysty honorowej, wystawianej przez kadetów klas wojskowych.

001    001

KONKURS NA KARTKĘ LUB PREZENTACJĘ ŚWIATECZNĄ PO NIEMIECKU

konkurs niem

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I, II i III chętnych do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną lub prezentację bożonarodzeniową w języku niemieckim.

Okres przed Bożym Narodzeniem to czas wzmożonych zakupów i domowych porządków. Czas ten może być wykorzystany kreatywnie. Liczymy, że nasi uczniowie zatrzymają się na „chwilę” i przygotują piękne świąteczne kartki lub prezentacje bożonarodzeniowe.
Na autorów najładniejszych prac czekają nagrody.
Prace prosimy przekazywać do nauczycieli języka niemieckiego pani Anetty Holz i pani Iwony Poganowskiej w terminie do  20.12.2017 r.

Regulamin konkursu dostępny w załączniku.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Czytaj więcej: KONKURS NA KARTKĘ LUB PREZENTACJĘ ŚWIATECZNĄ PO NIEMIECKU

Mundurowy Mikołaj.

foto

 

Po raz pierwszy, w tym roku, tradycyjne Mikołajki dla służb mundurowych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego, odbyły się w dniu 6 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

    Otrzymywanie prezentów jest rzeczą miłą, ale jeszcze milszą rzeczą jest radość dzielenia się i podarowania prezentu innym....

    Kadeci klas wojskowych "Mechanika" przyłączyli się do wspólnej organizacji z żołnierzami 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej  w Tomaszowie Mazowieckim "Mundurowego Mikołaja". W myśl powiedzenia "na świętego Mikołaja czeka dzieci cała zgraja" nasi kadeci pomogli w zorganizowaniu wieczoru, którego głównym celem było sprawienie jak największej radości dzieciom żołnierzy i funkcjonariuszy.

    Chociaż za oknami brak śniegu nastrój świąteczny w naszej szkole był wyraźnie odczuwalny. Zgodnie z tradycją – gościliśmy świętego Mikołaja. Dotarł on do szkoły z workiem pełnym słodkości, co przybyłe do naszej szkoły dzieci przyjęły bardzo entuzjastycznie. Dla każdego znalazła się paczka, którą wszystkim dzieciom wręczał osobiście Mikołaj. Było dużo radości i uśmiechów. Przejęte i uradowane buźki, zwłaszcza najmłodszych dzieci potwierdziły, że wierzą w Mikołaja i niecierpliwie go oczekują. Spotkaniu ku radości najmłodszych towarzyszyły również liczne gry i zabawy, muzyka oraz konkursy połączone z plastycznymi słodkościami.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl