Staż zawodowy

Prosze o pilny kontakt wszystkich, którzy odbywali staże zawodowe w okresie wakacji w ramach projektu "Krok do sukcesu zawodowego uczniów ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz,"

A. Broniarek

Rekrutacja uczestników do projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”

projekt dla elektr

Tytuł projektu: „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”
realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Oper5acyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,
 Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Ogłoszenie
10 listopada 2017 rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu.
Formularze zgłoszeniowe będą do pobrania u wychowawców.
Przypominamy, że projekt dedykowany jest dla uczniów klas:
I Mtw, I MEt, I E, II Mt, II MEt, II E,III Mtw, III MEt, III E
  Rekrutacja zakończy się 17 listopada 2017 o godz.12.00
(złożenie dokumentów przez uczniów do wychowawców klas, a wychowawcy przekazują je do  p. wicedyrektor budynek C)
  Ogłoszenie wyników 20 listopada 2017 na tablicy ogłoszeń projektów
(obok gabinetu p. wicedyrektor budynek C.)
W przypadku pytań proszę o zwracanie się do p. wicedyrektor J. Nikodemskiej
oraz p. kierownik szkolenia praktycznego S.Błoch.

ORGANIZATOR

 

powiat tomaszowski

logo

Powiat Tomaszowski   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 29, 97-200 Tomaszów Maz.


                                                                                                                                                                        

Spotkanie z Pomocnikiem Dowódcy 25. BKPow ds. Podoficerów.

foto

 

Służba w korpusie szeregowych zawodowych to oferta nie dla wszystkich. O etat starać się mogą osoby, które przeszły przeszkolenie wojskowe lub służbę przygotowawczą. Dobrze widziani są kandydaci rekrutujący się spośród absolwentów  klas wojskowych.

W czwartek 9 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, odbyło się spotkanie kadetów klasy czwartej z pomocnikiem Dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej ds. Podoficerów starszym chorążym sztabowym Jackiem Nikodemskim.

Podczas spotkania omówiono specyfikę oraz trudy służby żołnierzy kawalerii powietrznej w aspekcie zadań realizowanych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Starszy chorąży sztabowy Jacek Nikodemski przedstawił informacje, dotyczące warunków służby w korpusie szeregowych zawodowych oraz specyfikę tej służby w pododdziałach kawalerii powietrznej, zwracając szczególną uwagę na odpowiedzialność żołnierzy, stojące przed nimi wymagania i poczucie wartości, jakim jest zobowiązanie do munduru i bordowego beretu w świetle służby w 25. BKPow.

Niedostateczny stan zdrowia i kondycja to najczęstsze przyczyny uniemożliwiające wielu chętnym służbę w kawalerii powietrznej. Często zdarza się, że ochotnik przejdzie kwalifikacje, ma niezbędne umiejętności, uprawnienia, ukończone różne kursy, ale odpada właśnie z powodów zdrowotnych – przyznaje chorąży Nikodemski. Normy kwalifikacyjne dla kandydatów na szeregowych zawodowych jednostek desantowo-szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i specjalnych są wysokie. Dlatego większą szansę na zatrudnienie w jednostkach kawalerii powietrznej mają osoby, które uprawiają sport, ale również prezentują odpowiedni poziom zdobytego na przykład podczas nauki w klasach wojskowych, wyszkolenia ogólnowojskowego.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

 

Konkurs – Matematyka w obiektywie

ITszkola LOGOZapraszamy wszystkich użytkowników IT Szkoły do udziału w konkursie fotograficznym Matematyka w obiektywie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US. Autorzy najciekawszych prac i najaktywniejsi ambasadorowie otrzymują: nagrody, nominacje do wystaw, kalendarza i książek, a także oryginalne dyplomy.
 
Nagrodami głównymi w 2017 roku są laptopy Apple Mac Book ufundowane przez NASK. Pozostałe nagrody to tablety, czytniki e-booków, plecaki, książki i gadżety. Od 2015 roku przyznawana jest nagroda specjalna – Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego – za zdjęcie z najciekawszym opisem matematycznym.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.mwo.usz.edu.pl

Pozdrawiamy
Zespół IT Szkoła

Wręczenie dokumentów Europass

foto

 Dzisiaj miała miejsce uroczystość wręczenia dokumentów Europass uczestnikom I grupy wyjazdowej na praktyki zagraniczne do Niemiec. Dokument Europass potwierdza zdobyte przez uczestników podczas praktyk kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Dokument jest potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass. Aktu wręczania dokumentu dokonał dyrektor szkoły pan Dariusz Kwiatkowski wraz z opiekunami praktyk.

 

 

Z wizytą u kawalerzystów.

foto

8 listopada 2017 roku kadeci pierwszej klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim zwiedzali Salę Tradycji  7 Batalionu Kawalerii Powietrznej.

Nasi uczniowie zapoznali się z symboliką narodową i wojskową, historią oraz tradycjami batalionu, kultywującego tradycję 7. Pułku Ułanów Lubelskich, a także z bogatymi tradycjami militarnymi naszego regionu. Uczniowie w sposób bezpośredni, a wręcz namacalny, zapoznali się z dziedzictwem batalionu, ale również jego współczesnością, osiągnięciami i zasługami.

mjr rez. Sławomir Miszczuk

 

Nowe materiały dydaktyczne dla kadetów z "Mechanika".

Uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych r 1 w Tomaszowie Mazowieckim, wzbogacili się o nowe materiały dydaktyczne, związane z realizacją programu edukacyjnego ,,PROOBRONNI – TERYTORIALNI”.  

Zasadniczym  celem programu jest chęć ujednolicenia w całym kraju, procesu edukacji  uczniów klas mundurowych, w oparciu o specjalnie opracowane materiały - zeszyty pracy ucznia. Tematyka zawarta w zeszytach pracy dotyczy ,,minimum programowego”, realizowanego przez naszą szkołę - w ramach "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych".

Organizatorem  programu ,,PROOBRONNI – TERYTORIALNI” jest Stowarzyszenie Obronne FIA – Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią, a nadzór merytoryczny  nad realizacją programu sprawuje Biuro do Spraw Proobronnych MON, którego przedstawiciel ostatnio wizytował naszą szkołę. Program objęty został ponadto patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a całe przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Ministerstwo Obrony Narodowej.

mjr rez. Sławomir Miszczuk

 

1  1  1  1

Szybko, sprawnie, bezpiecznie - próbna ewakuacja w szkole

foto

 

31.10.2017 r. o godz. 10 40 w naszej szkole rozbrzmiały trzy dzwonki, trwające około jednej  minuty każdy, był to sygnał alarmowy do opuszczenia budynku A. Głównym celem próbnej ewakuacji było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Wszystkie osoby będące w szkole (273) zdążyły się ewakuować i udać na miejsce zbiórki. Czas ewakuacji wyniósł 3 minuty 57 sekund.

Organizatorem ewakuacji był Pan dyrektor Dariusz Kwiatkowski.

Następna próbna ewakuacja już za rok.

Społeczny Inspektor Pracy w ZSP nr 1

Beata Goździk

01  02

 

WYCIECZKA DO HOTELU MAZOWIECKIEGO ***

foto

 

3 listopada 2017 r. uczniowie klasy pierwszej Technikum Hotelarstwa wraz z Panią Beatą Chwalińską i Panią Małgorzatą Wuls zwiedzili  Hotel Mazowiecki ***  w Tomaszowie Mazowieckim.

Celem tej wycieczki było zapoznanie  klasy z podstawowym wyposażeniem jednostek mieszkalnych i części ogólnodostępnej hotelu. Podczas wizyty, dzięki uprzejmości pani menager Luizy Zduńczyk, uczniowie zobaczyli  wnętrze hotelowe, jednostki mieszkalne, restaurację, klub hotelowy, pralnię i siłownię. Nie obyło się bez ciekawych anegdot dotyczących życia hotelu.

Takie wycieczki zawodowe dla uczniów to najlepsze lekcje z organizacji pracy w hotelarstwie.

001  003

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl