Zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 25.06.2021 w hali sportowej.

Ze względów pandemicznych na godz. 9.00 zapraszamy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych uczniów.

Na godzinę 11.00 zapraszamy pozostałych uczniów na uroczyste zakończenie z wychowawcami klas.

Szkolenie praktyczne kadetów.

Kadeci klasy trzeciej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, zakończyli rok szkolny udziałem w szkoleniu praktycznym, które podsumowało zdobytą w trudnym okresie zdalnego nauczania, wiedzę z zakresu edukacji wojskowej.
W trakcie zajęć praktycznych, kadeci mieli możliwość zweryfikować wiedzę teoretyczną w praktycznym działaniu. Zajęcia w których uczestniczyli, obejmowały praktyczne umiejętności z zakresu szkolenia medycznego, ochrony i obrony obiektów, szkolenia taktycznego i ogniowego.

001 002

003  004

005  006

007  008

 

Szkolne eliminacje X Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników

W dniu 18.06.2021 r. o godzinie 12:00 odbyły się eliminacje X Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników w kategorii Młody mechanik. Do eliminacji przystąpiły cztery dwuosobowe drużyny z klas o różnych profilach nauczania w tym technik informatyk, technik mechatronik i technik mechanik pod opieką nauczycieli Pani Iwony Poganowskiej i Pana Jacka Mrozickiego. Uczestnicy mieli do rozwiązania test wiedzy online. Czekamy na wyniki.

001  002

003  004

Wyniki konkursu „Bioróżnorodność Sulejowskiego Parku Krajobrazowego”

W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego został ogłoszony szkolny konkurs poświęcony bioróżnorodności Sulejowskiego Parku Krajobrazowego z uwzględnieniem Rezerwatu Przyrody Niebieskie Źródła w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”. Do konkursu przystąpiło 11 uczniów naszej szkoły. Zadaniem uczestników było przygotowanie tematycznej prezentacji multimedialnej. Jury po zapoznaniu się z pracami przyznało trzy równorzędne pierwsze miejsca uczniom:

Annie Śliwińskiej kl.2Iwp
Mateuszowi Bąkowskiemu kl.1I
Tobiaszowi Labuchowi kl.1Mtw.

16 czerwca zwycięzcom zostały wręczone nagrody przez dyrektora szkoły p. Dariusza Kwiatkowskiego oraz organizatorki konkursu – p. Katarzynę Krawczyk i Iwonę Opałkę.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy!

004

001 002 003

 Szkolny konkurs spawalniczy "Megaspaw"

W dniu 18.06.2021 w gabinecie dyr. Dariusza Kwiatkowskiego odbyło się podsumowanie kolejnego, szkolnego konkursu spawalniczego "Megaspaw" z 16.06.2021.
Dyplomy wraz z nagrodami otrzymali uczniowie klasy III MEt:

za zajęcie I miejsca – Adrian Pasik;
II miejsca – Kacper Antkowicz;
III miejsca – Antoni Jagieliński.

Opiekun: Jarosław Galiasz

megapaw

 

Wręczenie dyplomów z kursów programowania w C++

W środę 15 czerwca Dyrektor Dariusz Kwiatkowski wręczył uczniom klasy 2I dyplomy ukończenia kursów online z programowania „Fundamenty C++ Level 1” na platformie Codenga.

Dyrektor pogratulował uczniom, podkreślił też jak istotne jest rozwijanie swoich zainteresowań i umiejętności, a także zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych.

Dziękujemy firmie Codenga za przekazanie voucherów na kursy, w ramach wsparcia szkół w czasie zdalnej edukacji.

005  011

006 007

008  009

002  003

001 004

 

 

 

Konkurs historyczno-religijny "NASZE DZIEDZICTWO"

Mamy przyjemność poinformować, że KAMIL TRĘBACZ, uczeń klasy 1Mtw (oddział przygotowania wojskowego) zajął 4. miejsce i został laureatem wojewódzkiego interdyscyplinarnego konkursu historyczno-religijnego "NASZE DZIEDZICTWO" organizowanego przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej i Katolickie Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łodzi we współpracy z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Konkurs odbył się pod patronatem Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego.

W tegorocznej edycji tematyka testu powiązana była z setnymi rocznicami ważnych wydarzeń takich jak: narodziny św. Jana Pawła II, bitwa warszawska zwana „Cudem nad Wisłą” czy erygowanie diecezji łódzkiej przez papieża Benedykta XV (1920 r.).

Ciesząc się z sukcesu naszego ucznia, w dniu 14 czerwca br. gratulacje złożyli Kamilowi: Dyrektor ZSP nr 1 – p. mgr Dariusz Kwiatkowski, wicedyrektor – p. mgr Urszula Seredyn oraz ks. Konrad Sulmirski, który jako katecheta przygotował go do udziału w konkursie.

Laureaci i finaliści etapu wojewódzkiego otrzymują punkty, uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 610) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

001  002

003

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl