I Edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie

Samorząd Uczniowski i nauczyciele wiedzy o społeczeństwie serdecznie zapraszają do udziału w konkursie zorganizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Marcina Witko.

Konkurs odbędzie się w trzech etapach: eliminacje szkolne, eliminacje międzyszkolne i finał.

Chęć wzięcia udziału w pierwszym etapie należy zgłosić do 5 stycznia 2018 roku (najpóźniej do godziny 9.00). Etap ten odbędzie się 11.01.2018 roku w ZSP 1.

Zgłoszenia należy kierować do p. Joanny Kryszewskiej.

PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ eliminacji szkolnych obejmuje wiedzę umiejętności na temat samorządu terytorialnego obejmujące treści podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie dla III i IV etapu edukacji oraz podstawowe wiadomości na temat działalności samorządu terytorialnego na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

• eliminacje międzyszkolne – treści z etapu szkolnego oraz wiadomości zdobyte w oparciu o literaturę obowiązującą uczestników Konkursu.
• finał konkursu – treści z poprzednich etapów oraz poszerzone informacje o działalności tomaszowskiego samorządu terytorialnego znajdujące się na stronie Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

CELE KONKURSU:

• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów tematyką samorządu terytorialnego oraz regionu tomaszowskiego,
• wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego,
• kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich.

OBOWIĄZUJĄCA LITERATURA:

• podręczniki dopuszczone do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z zakresu wiedzy o społeczeństwie na poziomie gimnazjum i liceum (tylko wybrane tematy odnoszące się bezpośrednio do samorządu terytorialnego)
• Vademecum Wiedza o społeczeństwie. Egzamin maturalny 2014, Wydawnictwo OPERON
• K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Ł. Zamęcki; Repetytorium maturalne WOS – wiedza o społeczeństwie, Warszawa 2012
• Izdebski Hubert, Samorząd terytorialny: Podstawy ustroju i działalności, Lexis Nexis 2014,
• Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013
• Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006,
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591);
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592);
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590);
• Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym;
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (zapisy dotyczące wyborów samorządowych)
• Fanpage Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na Facebooku.
www.tomaszow-maz.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl