Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Przypominamy, że deklaracje przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu należy złożyć nie później niż do 10 lipca 2018 r. do godz. 15.00 w pokoju nr 11 budynek „A”.
Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej uprawniony jest maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (albo w części pisemnej, albo w części ustnej), pod warunkiem, że:

a)    przystąpił do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz
b)    przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

i żaden z powyższych egzaminów nie został mu unieważniony.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl