Uwaga! Konkurs historyczny!

niepodległa 300x70

godło

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie historycznym,
p.t. „Odbudowa państwa polskiego w latach 1918 – 1923”
organizowanym w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” sfinansowanego przez MEN, który jest częścią Programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2021.
Konkurs odbędzie się 30 października 2018 roku na auli.
W konkursie mogą brać udział dwuosobowe drużyny reprezentujące wszystkie klasy  ZSP1.

Zgłoszenia drużyn należy kierować do p. Joanny Kryszewskiej
Nauczyciele historii i wos.

Regulamin konkursu:

Konkurs historyczny
„Odbudowa państwa polskiego w latach 1918 – 1923”
organizowany w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” sfinansowanego przez MEN, który jest częścią Programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2021.

Czas: 30 października 2018 roku na auli.
Uczestnicy: dwuosobowe drużyny reprezentujące klasy ZSP1.
Zgłoszenia drużyn należy kierować do p. Joanny Kryszewskiej

Cele:
uświetnienie obchodów stulecia odzyskania niepodległości w ZSP1
popularyzowanie wiedzy o historii Polski w wieku XX
kształcenie umiejętności pracy w zespole
Zasady: Rozgrywka odbędzie się w dwóch turach:
I tura będzie polegała na udzielaniu przez wszystkie drużyny odpowiedzi na te same pytania (pisemnie)
II tura, do której przejdą dwie najlepsze drużyny z I tury, polega na udzielaniu odpowiedzi  ustnej na losowo wybierane pytania

Zakres materiału:
Wydarzenia związane z odbudową państwa polskiego po I wojnie św. zarówno wewnątrz kraju jak i w związku ustanowieniem granic w latach 1918-1923.
Źródła informacji:
Podręcznik do historii w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym,
R. Dolecki, K. Gutowski, J. Smoleński, Po prostu historia, podręcznik do liceum
i technikum. Zakres podstawowy. Strony od 10 do 53.
Ewentualnie inny obejmujący ten sam okres historyczny.
Polaków dzieje malowane, wyd. Demart. Strony od 230 do 235. Do wglądu w bibliotece szkolnej.
Pomocniczo:
Encyklopedia Szkolna PWN. Historia. Do wglądu w bibliotece szkolnej.
Strony internetowe poświęcone tym zagadnieniom.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl