Absolwent ZSP 1 - Dawid Goździk

Ppor. mgr inż. Dawid Goździk jest absolwentem naszej szkoły. W 2016 ukończył mechatronikę w specjalności uzbrojenie i elektronika jako prymus wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT. Obecnie jest zatrudniony w Zakładzie Konstrukcji Specjalnych, podlegającym pod Instytut Techniki Uzbrojenia, będącym w strukturze Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT. Piastuje stanowisko asystenta naukowo-technicznego WAT i zajmuje się zagadnieniami związanymi z eksploatacją sprzętu wojskowego i badaniami broni i amunicji.
Jest w początkowej fazie opracowywania rozprawy doktorskiej.

  DGozdzik

Donacja w kampanii "Niepodległą mamy we krwi" od Dawid Goździk 25.10.2018

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl