Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” na rok szkolny 2018/2019

foto

 

W dniu 5 czerwca 2019 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi podsumował trzynastą edycję programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” na rok szkolny 2018/2019. Celem programu jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży szkolnej i akademickiej z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” jest realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli.
Nauczyciele, którzy przeprowadzili z młodzieżą przynajmniej dwie lekcje z zakresu prawa pracy, bhp, ergonomii, fizjologii, postępowania w sytuacji zagrożeń, wypadków, awarii, otrzymali od Państwowej Inspekcji Pracy świadectwa udziału w tegorocznej edycji programu. W trakcie całego okresu realizacji programu nauczyciele uczestniczący w przedsięwzięciu korzystali z merytorycznej pomocy Państwowej Inspekcji Pracy. Z wielu szkół zostały wysłane zapraszania do pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi (inspektorów pracy, psychologa), w celu przeprowadzenia zajęć z młodzieżą w szkole, w wybranym zakresie objętym tematyką programu.
W naszej szkole brało w programie 38 nauczycieli i zostało przeszkolonych 528 uczniów z klas wszystkich profili nauczania. Szkoła brała też udział w VII Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym, gdzie na konkurs wojewódzki zakwalifikowała się jedna uczennica Patrycja Racz z klasy III H. Koordynowanie w szkole programu edukacyjnego organizowanego przez PIP „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2018/2019 oraz sporządzenie sprawozdania końcowego był Arkadiusz Świątek. Naszą szkołę na konferencji podsumowującej reprezentowało trzech nauczycieli: Hanna Drewniak, Beata Chwalińska i Włodzimierz Galicki. Nauczyciele biorący udział w programie edukacyjnym otrzymali pisemne imienne podziękowania. Konferencje prowadził koordynator programu inspektor Marek Kostrzewski z OIP w Łodzi.

07  09

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl