Szkolenie praktyczne kadetów.


W dnie 3 lipca br. zakończyło się programowe szkolenie kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Pięciodniowe szkolenie przebiegało z udziałem i pod nadzorem instruktorów 7. batalionu kawalerii powietrznej.
Podczas szkolenia kadeci certyfikowanej klasy trzeciej objętej programem Ministra Obrony Narodowej, zgłębiali tajniki wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu taktyki, łączności, szkolenia strzeleckiego, ratownictwa medycznego, walki wręcz, regulaminów i musztry oraz szkolenia inżynieryjno – saperskiego.
Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych spowodowanych wysoką temperaturą, kadeci sprostali stawionym przed nimi wyzwaniom i zrealizowali wszystkie zadania.
Na uroczystym apelu podsumowującym szkolenie praktyczne dowódca 7 batalionu wyróżnił najlepsze kadetki i kadetów nagrodami rzeczowymi i listami gratulacyjnymi.

010 011

012 013

014 015

Szkolenie ogniowe kadetów.

007  008

009

Szkolenie inżynieryjno - saperskie kadetów klasy trzeciej.

004  005

006

Letnie szkolenie kadetów klasy trzeciej.

szkolenie kadetow 001  szkolenie kadetow 002

szkolenie kadetow 003

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl