Spotkanie rodziców i uczniów klas pierwszych wojskowych z Dyrekcją Szkoły

Dnia 7 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie rodziców i uczniów klas pierwszych wojskowych z Dyrekcją szkoły panem Dariuszem Kwiatkowskim, panią Jolantą Nikodemską, opiekunem klas wojskowych majorem rezerwy Sławomirem Miszczukiem, wychowawcami klas panią Iwoną Poganowską i panem Arkadiuszem Świątkiem oraz z przedstawicielem Rady Rodziców panem Witoldem Mazurkiem.

Dyrektor szkoły pan Dariusz Kwiatkowski powitał zebranych, przedstawił cele i zadania klas wojskowych, zwrócił uwagę na dyscyplinę podczas zajęć oraz po ich zakończeniu. Pani wicedyrektor Jolanta Nikodemska podała wytyczne dotyczące munduru oraz obowiązki uczniów uczęszczających do klas o profilu wojskowym. Major Sławomir Miszczuk poinformował o planie pracy w ramach zajęć przygotowania wojskowego oraz przedstawił Regulamin mundurowy kadetów klas wojskowych. W dalszej części spotkania głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Rodziców, który przedstawił zebranym możliwości zakupienia mundurów.

Spotkanie zakończono indywidualnymi rozmowami z wychowawcami klas.
 

SpotkanieKl1Mundurowych 1

 

SpotkanieKl1Mundurowych 2

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl