Praktyki zawodowe w Hiszpanii!!!

75653324 2141205886023032 7956822688830104532 o

Drodzy Uczniowie i kandydaci do klas pierwszych,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ poinformowała nas o zatwierdzeniu naszego wniosku do realizacji. To oznacza, że przyszli i obecni uczniowie będą mieli szansę na odbycie praktyk zawodowych w Hiszpanii całkowicie finansowanych przez UE!!!.
Projekt, który napisaliśmy jest dwuletni na lata 2020-2022 , skierowany do techników hotelarstwa, techników informatyków i techników mechatroników.

Projekt ERASMUS+ realizowany w Akcji 1. Mobilność edukacyjna, w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, ma na celu wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, kadry zarządzającej w placówkach oświatowych i pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wspierają one rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych oraz działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego.

Ósmoklasiści zachęcamy do składania wniosków do Mechanika, bo jak widzicie nasza szkoła gwarantuje szerokie możliwości rozwoju zawodowego w różnorodnych projektach.

Szczegóły udziału w projekcie praktyk zawodowych będziemy podawać już po wakacjach, ale już teraz zachęcamy do aplikowania po ogłoszeniu rekrutacji we wrześniu.

Dla przypomnienia projekt praktyk w Niemczech realizowany w latach 2016-2018. 

https://www.facebook.com/power.zsp1.tomaszow/

https://zsp1.edu.pl/index.php/projekty-ue/po-wer

Koordynator projektu
Arkadiusz Świątek

 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl