Artykuły 2013/2014

Maturzysto!

Jesteś zobowiązany dostarczyć do dnia 5 kwietnia 2014 roku dyrektorowi szkoły (przewodniczącemu Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego) za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego bibliografię wraz z wykazem materiałów pomocniczych potrzebnych do wykorzystania podczas prezentacji tematu z języka polskiego według załączonego wzoru.

Bibliografia - druk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl