Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej i agresji sowieckiej na Polskę.

foto

 


W piątek, 5 września 2014 roku o godzinie 17.00 na Cmentarzu Wojennym przy ul. Smutnej w Tomaszowie Mazowieckim, odbyły się połączone obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej i agresji Rosji sowieckiej na Polskę.

Punktualnie o godzinie 17.00 rozpoczęła się uroczysta zbiórka, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich i samorządowych miasta, z Prezydentem Tomaszowa Mazowieckiego Rafałem Zagozdonem na czele, Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim, przedstawiciele wojska i pozostałych służb mundurowych, duchowieństwa, harcerze, młodzież szkolna oraz licznie przybyli mieszkańcy Tomaszowa.

Naszą szkołę reprezentowała nowo utworzona klasa wojskowa. Uczniowie, wraz z pocztem sztandarowym, prezentowali się naprawdę bojowo, czym wzbudzili duże zainteresowanie obecnych na uroczystości gości. To pierwsze, publiczne wystąpienie uczniów klasy wojskowej naszej szkoły było dla nich dużym wyzwaniem i poważnym sprawdzianem umiejętności ze znajomości musztry i zasad żołnierskiego zachowania podczas wystąpień zbiorowych. Trzeba przyznać, że pomimo zaledwie kilkugodzinnego szkolenia,
stanęli na wysokości zadania i godnie reprezentowali naszą szkołę.

Pierwszy września to data szczególna. W tym dniu oddajemy cześć i hołd bohaterom tragicznych, wrześniowych dni, składając na ich grobach oraz pod poświęconymi Im pomnikami wieńce i kwiaty. Palimy lampki i znicze ku pamięci ich bohaterstwa i ofiarności.
W dzisiejszych niespokojnych czasach pamięć o Tych, co zginęli jest szczególnie ważna i stanowi dla nas wzór patriotyzmu, miłości i oddania ojczyźnie.

Uroczystość rozpoczęła się podniesieniem flagi państwowej na maszt i odegraniem hymnu państwowego. Następnie odprawiona została modlitwa w intencji poległych oraz wygłoszone zostały przemówienia okolicznościowe. Salwa honorowa w wykonaniu kompanii honorowej 7 batalionu kawalerii powietrznej poprzedziła złożenie wiązanek kwiatów przez przybyłe na uroczystość delegacje.

Kolejnym punktem obchodów rocznicowych był przemarsz do kościoła Św. Jadwigi Królowej, gdzie odprawiona została msza święta w intencji poległych i pokoju na świecie.

Na zakończenie mszy świętej kapłani pobłogosławili sztandary, w tym również sztandar naszej szkoły.


Tekst i zdjęcia: Sławomir Miszczuk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl