Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa – Październik 2014

W tym roku, w październiku, po raz  trzeci w Europie (drugi raz w Polsce) startuje europejska kampania propagująca szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni.
Wydarzenia organizowane przez NASK w ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa, prezentowane na stronie bezpiecznymiesiac.pl:

QUIZ WIEDZY O CYBERBEZPIECZEŃSTWIE
Sprawdź swoją wiedzę o Internecie.
 
Quiz „Bezpieczeństwo w Internecie” jest skierowany do szerokiej grupy użytkowników Internetu. Ma na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy związanej z bezpieczeństwem komputerowym i teleinformatycznym. Pytania zawarte w quizie weryfikują znajomość zagadnień poruszanych na łamach polskiej wersji biuletynu „OUCH!” Quiz dostępny na stronie http://bezpiecznymiesiac.pl oraz stronie projektu NISHA: http://nisha.cert.pl

WYZWANIE HACKME
Wciel się w rolę pracownika zespołu reagowania na incydenty naruszające bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych.
 
Uczestnicy zadania otrzymają fikcyjny zrzut ruchu sieciowego z jednego z komputerów znajdujących się w dużej, kluczowej z punktu widzenia gospodarki, firmie. Celem będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie jakie dane zostały wyekstrahowane z tej maszyny. Zadanie do wykonania zostanie ogłoszone
13 października. Dla najlepszych przewidziane są nagrody rzeczowe.
KONKURS NA ARTYKUŁY O TEMATYCE CYBERBEZPIECZEŃSTWA
Konkurs skierowany do osób, które publikują w sieci  (lub dopiero zamierzają to robić)
 
Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestnika oryginalnego artykułu poświęconego tematyce bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (zagrożenia dla  bezpiecznego korzystania z Internetu, dobre praktyki radzenia sobie z konkretnymi zagrożeniami, ciekawe odkrycia dotyczące słabości systemów bądź aplikacji
i sposoby przeciwdziałania im). Dla autorów najciekawszych artykułów przewidziane są nagrody rzeczowe.

KONKURS KURSOR 2.0
Konkurs skierowany do całej społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, pedagogów, dyrektorów szkół.
 
KURSOR 2.0 jest to projekt edukacyjny realizowany przez NASK oraz Fundację Nauka i Wiedza. Konkurs ma za zadanie wsparcie procesu bezpiecznego
i efektywnego wykorzystywania nowych technologii w szkole, a także podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych.
Więcej informacji:
http://bezpiecznymiesiac.pl,
www.kursor.edukator.pl

Więcej informacji o inicjatywach podejmowanych w naszym kraju w ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa możemy znaleźć na stronach:
www.bezpiecznymiesiac.pl oraz www.nask.pl
https://twitter.com/CyberSecMonth

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl