Dostęp do oprogramowania firmy Microsoft dla uczniów ZSP1

Procedura uzyskania dostępu do zasobów MSDNAA (Microsoft) przez uczniów oraz nauczycieli biorących udział w Programie IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki:

1. Zarejestrowanie się ucznia w Programie IT Szkoła.

2. „Przypisanie” do nauczyciela (używając mojego adresu e-mail, podanego na zajęciach) i wpisanie nazwy szkoły zgodnej z wykazem.

3. Realizacja przez każdego ucznia, który chce uzyskać dostęp do zasobów MSDNAA, co najmniej trzech kursów (realizacja kursu oznacza wykonanie testu do kursu z wynikiem pozytywnym - co najmniej 70% i uzyskanie prawa do wystawienia certyfikatu za kurs) w terminie do 5 listopada 2014 (indywidualny wykaz zrealizowanych kursów dostępny na stronie http://it-szkola.edu.pl/usr,zrealizowane).

4.  W dniach 6-7 listopada według stanu na dzień 5 listopada 2014 r., zostaną sporządzone listy uczniów, którzy będą spełniali warunki 2 i 3.

5. Decyzją Rektora uczniom tym zostanie nadany od dnia 7 listopada status studenta Programu IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki na I semestr w roku akademickim 2014/2015.

6. Na  podstawie decyzji Rektora uczniowie/studenci Programu IT Szkoła przy użyciu  loginów IT Szkoła uzyskają dostęp do zasobów MSDNAA.

Iwona Osuch

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl