POMAGAMY

foto

 

Uczniowie naszej szkoły nie pierwszy już raz udowadniają, że w dzisiejszym, nieco chłodnym i zabieganym świecie, potrafią myśleć nie tylko o sobie. Atmosfera świąt motywuje jednak do jeszcze większego zaangażowania. Przez ostatnich kilka dni zbierano pieniądze w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, mającej na celu pomoc dzieciom z Rodzinnych Domów Dziecka. Słodkie upominki przygotowano także dla podopiecznych Tomaszowskiego Oddziału TPD. W dniach 6. i 13. grudnia nasi wolontariusze wzięli udział w akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, organizowanej przez PCK. Przez wiele godzin z uśmiechem na twarzy zapraszano klientów supermarketów do zakupu dodatkowego produktu na rzecz najbardziej potrzebujących. 13. grudnia zakończono także wielką akcję „Szlachetna paczka”. Koordynatorem wszystkich przedsięwzięć była Pani Anetta Holc- opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza. Wszystkim osobom, które zaangażowały się w powyższe akcje składamy GORĄCE PODZIĘKOWANIA.

Serce - to najpiękniejszy prezent,

jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl