I etap szkolnego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego

W dniu 12 grudnia 2014 roku w pracowni matematycznej sala 19 odbył się I etap szkolny Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego. Organizatorami Konkursu są Instytut Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT i Dział Spraw Studenckich WAT. Nasza szkoła od września została objęta patronatem WAT i dzięki temu  nasi uczniowie mogą uczestniczyć w wyżej wymienionym Konkursie.

22 zainteresowanych matematyką  uczniów napisało w czasie 75 minut test konkursowy złożony z 20 zadań zamkniętej odpowiedzi. Do finału, który odbędzie się w marcu w Warszawie w WAT zakwalifikowały się 2 osoby z najlepszymi wynikami w szkole.

KONIARZ KACPER –uczeń klasy 1Mt
MAZUREK ŁUKASZ-uczeń klasy 1 Iw.

  Opiekun mgr Alicja  Sęk
[korekta A. Bogdańska]

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl