Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel – szkolny konkurs wiedzy o współczesnym państwie polskim.

W ramach realizowanego w naszej szkole programu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” przeprowadzony zostanie konkurs poświęcony zasadom działania państwa polskiego.
Regulamin:
1.    W konkursie biorą udział 3 osoby z każdej klasy.
2.    Termin konkursu 27 stycznia 2015, na 7 godzinie lekcyjnej.
3.    Konkurs odbędzie się w formie pisemnej – test.
4.    Uczestnicy rozwiązują testy indywidualnie i oceniani są indywidualnie.
5.    Punkty uzyskane przez uczniów jednej klasy są sumowane i dokonywana jest również klasyfikacja drużynowa.
Nauczyciele odpowiedzialni: J. Kryszewska i M. Skoczylas (do nich mogą zgłaszać się chętni).

Zakres treści:
1.    Symbole narodowe państwa polskiego.
2.    Obywatelstwo w Polsce.
3.    Sejm i senat RP – struktura i zasady działania.
4.    Prezydent RP – rola w państwie.
5.    Rada Ministrów – skład i zadania w państwie.
6.    Sądownictwo w Polsce – struktura.
7.    Samorząd terytorialny – struktura.
8.    Wybory demokratyczne w Polsce – prezydenckie, parlamentarne, samorządowe (ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich wyborów samorządowych, także ich przebieg w naszym mieście i powiecie)
9.    Postacie zajmujące najważniejsze funkcje w państwie polskim.
Należy zapoznać się z ogólnymi zasadami działania, ale także orientować się,
co dzieje się w związku z tymi instytucjami na bieżąco.
Źródłem wiedzy mogą być podręczniki do WOS, a także oficjalne strony internetowe najważniejszych instytucji w państwie wymienionych wyżej.
Warto śledzić na bieżąco wydarzenia w telewizji lub w Internecie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl