Wyniki Szkolnego Konkursu Literackiego

27 stycznia 2015 roku odbył się szkolny konkurs literacki zorganizowany przez p. Agnieszkę Bogdańską i p. Karolinę Greszel. Zagadnienia wchodzące w skład testu zostały podzielone na dwa poziomy trudności – dla klas I i II.  W konkursie udział wzięło 16 uczniów z różnych klas.

WYNIKI:
Dla klas I:
        1. Michał Biegała I Tet 36/39 pkt
        2. Dagmara Nowak I MT 35/39 pkt
ex aequo Dorota Kieliszek IH 35/39 pkt
        3. Paulina Kowalska IH 34/39 pkt
Dla klas II:
        1. Angelika Ajdukiewicz II Ti 25/29 pkt
        2. Mateusz Brożyna 22/29 pkt
ex aequo Konrad Dymarek II Mt 22/29 pkt
        3. Dominik Zdunkiewicz II Mt 21/29 pkt

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.
A. Bogdańska i K. Greszel

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl