Porozumienie o współpracy z Akademią Obrony Narodowej podpisane.

W dniu 17.02.2015 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim a Akademią Obrony Narodowej w Warszawie. Akademia Obrony Narodowej to najwyższej rangi cywilno-wojskową uczelnia w Polsce, kształcąca zarówno studentów wojskowych, jak i osoby cywilne. AON przygotowuje swoich absolwentów do pełnienia różnych ważnych funkcji w dowództwach, sztabach, uczelniach, instytucjach wojskowych i cywilnych, związanych z obronnością państwa. Po ukończeniu studiów cywilnych absolwenci predysponowani są do podejmowania pracy w każdej instytucji administracji centralnej lub samorządowej, związanej z obronnością i bezpieczeństwem kraju, takich jak: urzędy wojewódzkie, urzędy miast, powiatów i gmin oraz instytucje badawczo-naukowe.

W ramach podpisanego porozumienia nasza szkoła będzie współpracowała z AON na wielu płaszczyznach. Nasi uczniowie będą mieli dostęp do zasobów intelektualnych uczelni w tym uczelnianej biblioteki, mającej w swoich zbiorach ponad milion woluminów, warsztatach, wykładach i seminariach prowadzonych przez pracowników naukowych AON. Ponadto nasi uczniowie będą mogli brać udział w projektach naukowych i konferencjach organizowanych przez ta znamienitą uczelnię.

To nowo podpisane porozumienie otwiera przed uczniami naszej szkoły, a zwłaszcza funkcjonującej od września klasy wojskowej nowe możliwości rozwoju, poprzez uczestniczenie w wykładach i zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz doktorantów uczelni - zarówno na terenie naszej szkoły, jak również w Akademii Obrony Narodowej. Ponadto nasi absolwenci będą dodatkowo promowani przez uczelnię w przypadku ubiegania się o indeks Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej.

poaon1 poaon2

Akademia Obrony Narodowej to - po Wojskowej Akademii Technicznej -  drugi przedstawiciel wyższego szkolnictwa wojskowego, który będzie wspierał nasze działania edukacyjne na rzecz kształcenia młodzieży.

Inicjatorami porozumienia z ramienia szkoły byli: dyrektor ZSP Nr 1 mgr Dariusz KWIATKOWSKI, jego zastępca mgr Jolanta NIKODEMSKA oraz wychowawcy klasy wojskowej mgr Joanna KRYSZEWSKA oraz mjr rez. mgr Sławomir MISZCZUK.
Z ramienia Akademii Obrony Narodowej porozumienie podpisali z upoważnienia Rektora - Komendanta AON, Prorektor do spraw studenckich Akademii Obrony Narodowej dr Aneta NOWAKOWSKA - KRYSTMAN oraz Prodziekan ds. studenckich Wydziału Zarządzania i Dowodzenia dr hab. Tomasz MAJEWSKI.

Artykuł na stronie tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl

Artykuł na stronie www.nasztomaszow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

12.09.2019
21.11.2019
08.01.2020 - kl IV
13.02.2020
23.04.2020 - klasy I-III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl