Porozumienie o współpracy z Akademią Obrony Narodowej podpisane.

W dniu 17.02.2015 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim a Akademią Obrony Narodowej w Warszawie. Akademia Obrony Narodowej to najwyższej rangi cywilno-wojskową uczelnia w Polsce, kształcąca zarówno studentów wojskowych, jak i osoby cywilne. AON przygotowuje swoich absolwentów do pełnienia różnych ważnych funkcji w dowództwach, sztabach, uczelniach, instytucjach wojskowych i cywilnych, związanych z obronnością państwa. Po ukończeniu studiów cywilnych absolwenci predysponowani są do podejmowania pracy w każdej instytucji administracji centralnej lub samorządowej, związanej z obronnością i bezpieczeństwem kraju, takich jak: urzędy wojewódzkie, urzędy miast, powiatów i gmin oraz instytucje badawczo-naukowe.

W ramach podpisanego porozumienia nasza szkoła będzie współpracowała z AON na wielu płaszczyznach. Nasi uczniowie będą mieli dostęp do zasobów intelektualnych uczelni w tym uczelnianej biblioteki, mającej w swoich zbiorach ponad milion woluminów, warsztatach, wykładach i seminariach prowadzonych przez pracowników naukowych AON. Ponadto nasi uczniowie będą mogli brać udział w projektach naukowych i konferencjach organizowanych przez ta znamienitą uczelnię.

To nowo podpisane porozumienie otwiera przed uczniami naszej szkoły, a zwłaszcza funkcjonującej od września klasy wojskowej nowe możliwości rozwoju, poprzez uczestniczenie w wykładach i zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz doktorantów uczelni - zarówno na terenie naszej szkoły, jak również w Akademii Obrony Narodowej. Ponadto nasi absolwenci będą dodatkowo promowani przez uczelnię w przypadku ubiegania się o indeks Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej.

poaon1 poaon2

Akademia Obrony Narodowej to - po Wojskowej Akademii Technicznej -  drugi przedstawiciel wyższego szkolnictwa wojskowego, który będzie wspierał nasze działania edukacyjne na rzecz kształcenia młodzieży.

Inicjatorami porozumienia z ramienia szkoły byli: dyrektor ZSP Nr 1 mgr Dariusz KWIATKOWSKI, jego zastępca mgr Jolanta NIKODEMSKA oraz wychowawcy klasy wojskowej mgr Joanna KRYSZEWSKA oraz mjr rez. mgr Sławomir MISZCZUK.
Z ramienia Akademii Obrony Narodowej porozumienie podpisali z upoważnienia Rektora - Komendanta AON, Prorektor do spraw studenckich Akademii Obrony Narodowej dr Aneta NOWAKOWSKA - KRYSTMAN oraz Prodziekan ds. studenckich Wydziału Zarządzania i Dowodzenia dr hab. Tomasz MAJEWSKI.

Artykuł na stronie tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl

Artykuł na stronie www.nasztomaszow.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl