"Powiedz mi, jak mnie kochasz..." - wyniki konkursu recytatorskiego

foto

 

25 lutego 2015 odbył się ogólnoszkolny konkurs recytatorski, którego tegoroczna edycja poświęcona była miłości. Uczestnicy recytowali wybrane przez siebie liryki miłosne, mówiące o tym zarówno pięknym, jak i trudnym uczuciu. Repertuar był urozmaicony. Przeważały wiersze poetów współczesnych, ktorzy o miłości mówią wprost. zrozumiałym dla dzisiejszego czytelnika jezykiem. Tekstom poetyckim towarzyszyły budujące refleksyjny nastrój piosenki J. Brella, M. Bajora, H Banaszak i H. Ordonówny.

W konkursie wzięło udział dziesięcioro recytatorów z rożnych klas. Jury w składzie: pani Marta Wroniszewska, pani Karolina Greszel i pani Agnieszka Bogdańska oceniało dobór repertuaru, dykcję, interpretację oraz ruch sceniczny.
 
A oto rezultaty:
 
  1 miejsce - Dorota Kiliszek z klasy IH,
  2 miejsce - Paulina Stanisławska z klasy IVH,
  3 miejsce - Sebastian Bartosik z klasy ITEt.
 
Zwycięzcom gratulujemy! Nagrody otrzymacie na koniec roku szkolnego.
 
Organizatorka imprezy, p. Agnieszka Bogdańska,  serdecznie dziękuje  członkom jury, uczestnikom, dziewczętom z klasy IVH, które stworzyły piękną dekorację, oraz chłopcom z radiowęzła za czuwanie nad stroną muzyczną konkursu.
 
 

opracowała A. Bogdańska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl