Konferencja „Klasy mundurowe – od teorii do praktyki”

W dniu 10 kwietnia br. w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, odbyła się III Ogólnopolska Konferencja zorganizowana dla nauczycieli szkół z klasami mundurowymi nt. „Klasy wojskowe – od teorii do dobrych praktyk”. Celem konferencji była ocena funkcjonowania klas wojskowych oraz określenie głównych kierunków ich rozwoju, oraz poszukiwanie efektywnych rozwiązań organizacyjnych i dydaktyczno - wychowawczych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w wykładach poświęconych min. „Miejscu klas mundurowych w systemie bezpieczeństwa państwa”, „Projektowi koncepcji programowo – organizacyjnej włączenia klas wojskowych do procesu szkolenia rezerw SZ RP”, „Prawnych i merytorycznych uwarunkowań budowania programów edukacyjnych klas wojskowych” oraz „Nowych propozycji współpracy ze szkołami i inicjatywy edukacyjne AON”.

Ważnym punktem konferencji była dyskusja, podczas której przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, mieli okazje do wymiany doświadczeń, uwag i propozycji dotyczących funkcjonowania klas wojskowych, realizacji programów nauczania oraz współpracy z wojskowymi jednostkami patronackimi.

W konferencji wzięli udział również przedstawiciele naszej szkoły, którą reprezentowali Pani dyrektor Jolanta Nikodemska z wychowawcą klasy wojskowej mjr rez. Sławomirem Miszczukiem.

aon1 aon1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl