Konferencja „Klasy mundurowe – od teorii do praktyki”

W dniu 10 kwietnia br. w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, odbyła się III Ogólnopolska Konferencja zorganizowana dla nauczycieli szkół z klasami mundurowymi nt. „Klasy wojskowe – od teorii do dobrych praktyk”. Celem konferencji była ocena funkcjonowania klas wojskowych oraz określenie głównych kierunków ich rozwoju, oraz poszukiwanie efektywnych rozwiązań organizacyjnych i dydaktyczno - wychowawczych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w wykładach poświęconych min. „Miejscu klas mundurowych w systemie bezpieczeństwa państwa”, „Projektowi koncepcji programowo – organizacyjnej włączenia klas wojskowych do procesu szkolenia rezerw SZ RP”, „Prawnych i merytorycznych uwarunkowań budowania programów edukacyjnych klas wojskowych” oraz „Nowych propozycji współpracy ze szkołami i inicjatywy edukacyjne AON”.

Ważnym punktem konferencji była dyskusja, podczas której przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, mieli okazje do wymiany doświadczeń, uwag i propozycji dotyczących funkcjonowania klas wojskowych, realizacji programów nauczania oraz współpracy z wojskowymi jednostkami patronackimi.

W konferencji wzięli udział również przedstawiciele naszej szkoły, którą reprezentowali Pani dyrektor Jolanta Nikodemska z wychowawcą klasy wojskowej mjr rez. Sławomirem Miszczukiem.

aon1 aon1

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

12.09.2019
21.11.2019
08.01.2020 - kl IV
13.02.2020
23.04.2020 - klasy I-III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl