KWESTA ŻONKILOWA

Pola  Nadziei  to  organizowana  w  Polsce od  18  lat kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla  osób terminalnie chorych.
W  niedzielę 12 kwietnia 2015 r. uczennice Technikum Hotelarstwa wzięły aktywny udział w kwestowaniu żonkili przy Parafii Św. Antoniego w Tomaszowie Maz.
Mimo dużego wiatru dziewczętom nie znikał serdeczny uśmiech z twarzy, który zachęcał darczyńców do kupowania żonkili.
Należy zaznaczyć, że całkowity dochód z kwesty przeznaczony zostanie na zakup specjalistycznego sprzętu dla tomaszowskich zakładów leczniczo – opiekuńczych i finansowanie osób terminalnie, nieuleczalnie chorych z terenu powiatu tomaszowskiego.
Bardzo serdecznie dziękuję darczyńcom za ofiary, wolontariuszom Angelice Pióreckiej, Agacie Świderek i Marlenie Koczywąs za poświęcony czas i gorące serca.


Opiekun szkolny
Tomaszowskiego Klubu Żonkila
Beata Chwalińska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl