Obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

foto

 

Punktualnie o godzinie 9.00 mszą świętą w intencji ojczyzny, w kościele p.w. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim, rozpoczęły się uroczyste obchody 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Po zakończeniu mszy świętej nastąpił przemarsz Kompanii Honorowej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz przybyłych na uroczystości pocztów sztandarowych pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Po przywitaniu uczestników uroczystości pieśnią patriotyczną przez chór Tut Ad Libitum, odegrany został hymn państwowy, po którym poczet flagowy żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej wciągnął flagę państwową na maszt. W imieniu mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego głos zabrał Prezydent Miasta, Marcin Witko.

Po zakończeniu przemówienia odczytany został Apel Pamięci, a przybyłe na uroczystości delegacje złożyły pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki wiązanki kwiatów.

Uroczystości zakończyła defilada, w której uczestniczyła reprezentująca naszą szkołę podczas uroczystości klasa wojskowa.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl