Harmonogram - nowy egzamin

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
(nowy egzamin) w sesji letniej – maj – lipiec 2015

Część pisemna 22 czerwca 2015 (poniedziałek)

Godzina 10.00 kwalifikacje:

M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń – technik mechanik – 16 osób.
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji – technik hotelarstwa – 31 osób.

Godzina 12:00 kwalifikacje:

E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych – technik elektronik – 11 osób.
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – technik elektryk – 22 osoby.
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i  administrowanie sieciami – technik informatyk – 39 osób.
E.18 Eksploracja urządzeń i systemów mechatronicznych – technik mechatronik – 20 osób.

Część praktyczna

Opracowanie dokumentacji:

T.11 technik hotelarstwa

23 czerwca 2015 g.9.00 – 31 osób,

Egzamin z wykonaniem:

M.17 – technik mechanik

08 czerwca g. 08:00 –3 osoby wg listy,
08 czerwca g. 12:00 – 3 osoby  wg listy,
08 czerwca g. 16.00 – 3 osoby wg listy,
09 czerwca g. 08.00 –3 osoby wg listy,
09 czerwca g. 12.00 – 2 osoby wg listy,
09 czerwca g. 16.00 – 2 osoby wg listy,

E.06 – technik elektronik

16 czerwca g. 9.00 – 2 osoby wg listy,
16 czerwca g. 15.00 – 2 osoby wg listy,
17 czerwca g. 9.00 – 2 osoby wg listy,
17 czerwca g. 15.00 – 2osoby wg listy,
18 czerwca g. 9.00 – 2 osoby wg listy,
18 czerwca g 15.00 – 1 osoba wg listy,

E.08 – technik elektryk

16 czerwca g. 9.00   – 6 osób wg listy,
16 czerwca g. 15.00 – 6 osób wg listy,
17 czerwca g. 9.00 – 5 osób wg listy,
17 czerwca g. 15.00 – 5 osób wg listy,

E.13 – technik informatyk

16 czerwca g. 8.00 – 12 osób wg listy,
16 czerwca g. 12.00 – 12 osób wg listy,
17 czerwca g. 8.00 – 12 osób wg listy,
17 czerwca g. 12.00 – 3 osoby wg listy,

E.18 – technik mechatronik

09 czerwca g. 15.00 – 5 osób wg listy,
12 czerwca g. 15.00 – 5 osób wg listy,
24 czerwca g. 15.00- 5 osób wg listy,
25 czerwca g. 15.00 – 5 osób wg listy,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl