Sprawozdanie Kultura bezpieczeństwa

9 czerwca 2015r. w Łodzi,  odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za udział  w kolejnej już edycji programu.  

W podsumowaniu programu brali udział  nauczyciele ZSP nr 1, którzy aktywnie uczestniczyli w obecnej edycji „Kultury bezpieczeństwa” i otrzymali świadectwa ukończenia.

Byli to: Beata Chwalińska, Bożena Włodarczyk, Magdalena Piotrowska, Włodzimierz Galicki, Andrzej Łysoń, Ryszard Rupniewski, Marcin Skoczylas, Jacek Mrozicki i Arkadiusz Świątek.

Uczestnicy spotkania w Łodzi, wzięli również udział w szkoleniu na temat: „Mobbing - rozpoznawanie, przeciwdziałanie, ochrona przed skutkami.”

Koordynatorami programu „Kultura bezpieczeństwa” w naszej szkole są Arkadiusz Świątek i Marcin Skoczylas.

Koordynatorzy dziękują nauczycielom i uczniom naszej szkoły za aktywny udział w programie i propagowanie bezpiecznych zachowań w szkole.

Już teraz, zgodnie z zapowiedzą Państwowej Inspekcji Pracy, zapraszamy nauczycieli i uczniów Mechanika do aktywnego udziału w kolejnej edycji 2015/2016.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl