Bordowe berety

foto

 

W dniu 11.06.2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się uroczystość wręczenia bordowych beretów z orzełkiem uczniom klasy mundurowej.

Uroczystość wpleciona została w scenariusz apelu podsumowującego pracę i osiągnięcia uczniów ZSP nr 1 w II semestrze roku szkolnego 2014/15. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom i przepisom prawnym, nasi uczniowie doczekali się wreszcie orzełka na berecie, którego wzór został zaaprobowany przez Pełnomocnika MON ds. inicjatyw proobronnych.

Uroczyste wręczenie przez dyrektora szkoły mgr. Dariusza KWIATKOWSKIEGO certyfikatów potwierdzających prawo uczniów klasy mundurowej do noszenia bordowego beretu z orzełkiem, poprzedził przygotowany przez uczniów Apel Pamięci. Na zakończenie uroczystości klasa mundurowa odśpiewała Marsz I Brygady.

Tekst: mjr rez. Sławomir MISZCZUK

Zdjęcia: Jacek MATYSZEWSKI

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl