Uwaga! Absolwenci ZSP1

Absolwenci proszeni są o zredagowanie krótkiej notatki zawierającej następujące informacje:

Imię i nazwisko, nazwisko rodowe,
Rok ukończenia szkoły, klasa i jej profil, nazwisko i imię wychowawcy,
Opis kolejnego etapu edukacji: uczelnia, wydział, kierunek, tytuł naukowy,
Krótkie przedstawienie ścieżki kariery zawodowej, osiągnięć, realizowanych pasji.

Informacje bardzo prosimy przesyłać na adres e-mailowy zsp1.sekretariat@onet.eu, temat e-maila "Absolwent ZSP1".

Dziękujemy
Dyrekcja i wychowawcy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl