Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Konkursy ECDL

Z okazji Dni Otwartych ECDL w naszej szkole odbyły się próbne egzaminy ECDL, prezentacje certyfikacji ECDL oraz dwa konkursy informatyczne.

Konkurs na plakat promujący zdawanie egzaminów ECDL w ZSP NR 1 wygrał Tomasz Izbiński z klasy 4iEt, drugie miejsce zajął Michał Biegała z klasy 3Tit (w załączeniu plakaty przygotowane przez Tomasza i Michała). Jury złożone z nauczycieli przedmiotów informatycznych miało niełatwe zadanie, wszystkie prace zgłoszone na konkurs były atrakcyjne, przemyślane i bardzo starannie wykonane.

Test wiedzy informatycznej zawierał pytania z czterech podstawowych modułów ECDL -  "Podstawy pracy z komputerem", "Podstawy pracy w sieci", "Przetwarzanie tekstów" oraz "Arkusze kalkulacyjne". Pierwsze miejsce w teście wiedzy zdobył Piotr Zając z klasy 4Iet, drugie - Natalia Wójcik z klasy 4I.

Uczniowie otrzymali vouchery na bezpłatny egzamin ECDL oraz kalendarzyki i gadżety ECDL.
Wszytskie nagrody w konkursie zostały przekazane przez Biuro Koordynatora Regionalnego ECDL - region Łódź.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesu na Egzaminach ECDL.

Iwona Osuch

TI   MB

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

12.09.2019
21.11.2019
08.01.2020 - kl IV
13.02.2020
23.04.2020 - klasy I-III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl