Oddali hołd Generałowi Bukowi.

foto

 

10 kwietnia br., w szóstą rocznicę tragedii ofiar katastrofy smoleńskiej, uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim czcili pamięć śp. generała broni Tadeusza BUKA.

Obchody rocznicowe zorganizowane jak co roku w Spale przed grobem generała, zgromadziły wiele osób, którym bliska jest i zawsze będzie postać generała BUKA. Nie zabrakło przyjaciół, kolegów i znajomych, którzy często z odległych miejscowości przybyli na spotkanie ze swym dowódcą i przełożonym, ale przede wszystkim żołnierzem wiernym do końca słowom "Bóg - Honor - Ojczyzna".
W uroczystościach nie zabrakło również uczniów klas wojskowych tomaszowskiego "Mechanika". Ich delegacja wraz z dyrekcją szkoły: Dariuszem KWIATKOWSKIM, Jolantą NIKODEMSKĄ oraz Arkadiuszem BRONIARKIEM, złożyła na grobie generała wiązankę kwiatów i znicze. Obchody rocznicowe tragedii smoleńskiej poprzedziły zajęcia lekcyjne poświęcone ofiarom katastrofy, w tym przede wszystkim postaci generała BUKA, pierwszego dowódcy 7 pułku ułanów lubelskich, odrodzonego na ojczystej ziemi w Nowym Glinniku k/Tomaszowa Mazowieckiego. To właśnie z kontynuującym dzieło 7 pułku ułanów, 7 batalionem kawalerii powietrznej, uczniowie klas wojskowych współpracują na co dzień w ramach prowadzonego przez szkołę szkolenia wojskowego, którego jednym z elementów jest kultywowanie wierności tradycji i szacunku dla żołnierskich ideałów.
Nasi uczniowie, nosząc bordowe berety, pamiętają o słowach pierwszego w odrodzonej ojczyźnie dowódcy 7 pułku ułanów, ówczesnego majora Tadeusza BUKA: "kawalerzystą się jest, a nie bywa".

Cześć Jego Pamięci !

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl