Wycieczka przedmiotowa do Elektrowni Bełchatów

foto

 

19 kwietnia 2016r. odbyła się wycieczka do oddziału Elektrowni Bełchatów wchodzącej w skład  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie  kl. 2 E – technik elektryk i kl. 1MEt (grupa elektroników). O zakładzie opowiadał i oprowadzał nas pan Dariusz Muszyński. Elektrownia Bełchatów to największa na świecie elektrownia konwencjonalna, uzyskująca energię ze spalania węgla brunatnego. Na początku naszego zwiedzania, po zadbaniu o nasze bezpieczeństwo, obejrzeliśmy film „ Jak to ruszyć”. Po dyskusji dotyczącej poszczególnych etapów  wytwarzania energii elektrycznej, udaliśmy się szlakiem od transportu węgla do pieców, jego przygotowania do spalania w kotłach spalających, po bloki energetyczne i transformatory dostarczające energię do sieci. Nad całością procesu wytwarzania energii czuwają nastawnie bloków energetycznych. Ostatnim etapem wycieczki było obejrzenie kopalni węgla brunatnego w Kleszczowie.

Wycieczka pogłębiła wiedzę na temat wytwarzania energii elektrycznej, przybliżyła młodzieży budowę maszyn, urządzeń elektrycznych, nowoczesnych zabezpieczeń – światłowodów stosowanych do szybkiego wyłączania zasilania, stosowania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Opiekunowie wycieczki:

Lidia Stępkowska, Andrzej Łysoń, Ryszard Pietraszewski

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl