Łódzki Salon Maturzystów "Perspektywy 2018"

foto

26 września 2018 roku klasa 4Mt-w uczestniczyła w Łódzkim Salonie Maturzystów "Perspektywy 2018", które odbyły się na Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki przy ul. Stefanowskiego.

Podczas Salonu Maturzystów uczniowie wsłuchiwali się w dobre rady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Łodzi. Prezentacje ekspertów OKE na tematu egzaminu maturalnego roku 2019 z przedmiotów obowiązkowych i najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych cieszyły się dużą popularnością. Szkoły wyższe przedstawiły maturzystom swoje oferty studiów. To była doskonała okazja, aby zapoznać się z zasadami rekrutacji, kierunkami studiów i warunkami studiowania. Każdy maturzysta mógł otrzymać "Informator dla Maturzystów 2019" z opisem wszystkich uczelni cywilnych w kraju wraz z rankingiem szkół wyższych. Opiekunami podczas wyjazdu był wychowawca klasy pan Arkadiusz Świątek i pan Ryszard Chruścielewski.

 

Zdjęcia klasowe

1 października będą wykonywane zdjęcia klasowe wg następującego harmonogramu:

9.00 - 10.10 - klasy pierwsze

10.20 - 11.10 - klasy drugie

11.15 - 12.10 - klasy trzecie

12.25 - 13.30 - klasy czwarte

Po klasy będą przychodzić wyznaczeni uczniowie.

Cenniki zdjęć są wywieszone w gablotach obok gabinetów wicedyrektorów.

Grono pedagogiczne zapraszamy na wykonanie fotografii na długiej przerwie.

VII REGATY NAUCZYCIELI i PRACOWNIKÓW OŚWIATY O PUCHAR PREZEZA ZNP

foto


… i sto załóg na stulecie odzyskania  niepodległości - to  byłoby fantastyczne wydarzenie. Choć tak imponującej liczby startujących nie było, to i tak regaty pracowników oświaty odbyły się, jak co roku. Mimo ograniczeń czasowych i pogodowych (gorące, bezwietrzne lato nie sprzyja żeglowaniu), a praca nauczyciela nie zawsze pozwala na dostosowanie terminów, 20 września o godz. 15.30 w porcie „Maruś” stawiło się niezawodne grono miłośników żeglarstwa – praktyków i teoretyków, tych bardziej i mniej zaawansowanych, którzy w ten skromny sposób chcieli uczcić 100. rocznicę narodowego święta.

Otwierając regaty Wojciech Małagocki – członek Zarządu Głównego LMiR odczytał treść wniosku wraz z uzasadnieniem, o przyjęcie przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego uchwały w sprawie usytuowania pomnika, który w roku Jubileuszu Odrodzonej Rzeczpospolitej i 100. rocznicy powstania Ligi Morskiej i Rzecznej upamiętni wkład tomaszowian w dzieło budowania Polski Morskiej.

Po części oficjalnej rozpoczęła się rywalizacja – ze względu na słaby wiatr i raczej łagodne usposobienie oraz przyjazne relacje startujących nie była ona zaciekła. Regaty toczyły się tempem nie morderczym, narzuconym przez „leniwą” pogodę. Liczba załóg nie miała tu najmniejszego znaczenia, choć odnotowano nawet łódkę z numerem 21. Ich kolejność na mecie zależała nie tylko od umiejętności żeglarskich uczestników, ale także od jakości i możliwości jachtów.

Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:

I miejsce – ex aequo – Szkoła Żeglarstwa SAILY.PL oraz ZSP nr 1
II miejsce – I LO
III miejsce – SP nr 1

Regaty zakończyło wspólne biesiadowanie. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali, że regaty i wspólnie spędzony czas są piękną i potrzebną inicjatywą.

Na pewno spotkamy się za rok – może w jeszcze liczniejszym gronie…

Regaty zorganizowano dzięki współpracy Koła LMiR przy I LO, Klubu Żeglarskiego „Szkwał” działającego przy ZSP nr 1 oraz nieocenionej pomocy bosmana portu „Maruś” - pana Marka Szturnogi.

Naszą szkołę reprezentowali: Katarzyna Elster, Janusz Ptasiński, Andrzej Oczkowski oraz Dariusz Jachimowski.

034  026

Szkolenie kadetów z "Mechanika".

foto

W ramach comiesięcznych zajęć wojskowego dnia szkoleniowego, kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z Tomaszowa Mazowieckiego, doskonalili swoje umiejętności praktyczne z zakresu edukacji wojskowej.

Tematyka szkolenia obejmowała ćwiczenia z musztry, trening z zakresu  nawiązywania łączności z wykorzystaniem radiostacji polowej, walkę w bliskim kontakcie oraz udzielanie taktycznej pomocy medycznej rannemu na polu walki. Szkolenie praktyczne kadetów realizowane pod czujnym okiem instruktorów 7 batalionu kawalerii, miało tym razem na celu doskonalenie i sprawdzenie umiejętności, nabytych podczas ubiegłorocznego szkolenia.

001  006

III Ogólnopolski Konkurs Programistyczny HackHeroes

Trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu programistycznego Hack Heroes odbędzie w tym roku w dniach od 6 do 21 października, tradycyjnie podczas trwania Europejskiego Tygodnia Kodowania (http://codeweek.eu/).

Szkoły średnie z całej Polski podczas Europejskiego Tygodnia Kodowania będą rywalizowały, tworząc aplikacje rozwiązujące problemy społeczne. To już 3 edycja konkursu, który realizujemy w formie hackathonu online.

Na czym polega hackathon online? Zespoły mogą liczyć do 5 osób. Temat hackathonu podany zostanie 5 października. Nawiązując do tematu przewodniego, przez ponad dwa tygodnie uczniowie mają za zadanie stworzyć prototyp aplikacji. Co ważne, mogą to być bardzo zalążkowe prace, bo oprócz wykorzystanych technologii i umiejętności programistycznych uczestników liczy się dla nas fajny pomysł.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej http://hackheroes.pl, gdzie można już rejestrować zespoły.

Pozdrawiamy!
 
Zespół Fundacji Media 3.0
www.media30.pl
www.hackheroes.pl

Sztandar dla batalionu logistycznego.

foto

Na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się dzisiaj uroczyste wręczenie sztandaru batalionowi logistycznemu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

Fundatorami sztandaru było społeczeństwo ziemi tomaszowskiej reprezentowane przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru, w którego skład wchodzą starosta tomaszowski, prezydent miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz wójtowie gmin powiatu tomaszowskiego. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Wanda Panfil tomaszowska olimpijka oraz pułkownik rezerwy Włodzimierz Sarnociński, były szef logistyki 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

W uroczystej zbiórce udział wzięli kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, reprezentowani przez klasę drugą wojskową.

SPRZĄTANIE ŚWIATA I RAJD INTEGRACYJNY KLAS 1

  foto foto

 

Jak co roku, 21 września, uczniowie klas pierwszych wzięli udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA. Część klas porządkowała teren szkoły – grabiła, pieliła, zamiatała – a część okolice ul. Piaskowej.
Tego samego dnia wszystkie klasy pierwsze spotkały się na przystani OSiR-u, aby dokonał się tradycyjny rytuał przyjęcia „kociaków” w szeregi uczniów „Mechanika”. Te swoiste otrzęsiny przygotowały klasy 3 Ic oraz 3 Iw z wychowawcami, p. A. Nowak oraz p. R. Kołczyńskim… i trzeba przyznać, że zrobiły to z humorem, polotem i wyczuciem, a także profesjonalnie.
Były zabawy, konkursy, piosenki, no i oczywiście ognisko. Rywalizacja na wesoło zakończyła się następująco:

1.    miejsce – klasa 1Met
2.    miejsce – klasa 1h
3.    miejsce – klasa 1Mt

Dziękujemy – uczniowie klas 1 z wychowawcami.

010  024

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl