Biblioteka

 

 

Regulaminy
Biblioteka online

 Nasza biblioteka jest prawdziwą interdyscyplinarną pracownią szkolną, posiadającą przestronną czytelnię (która pełni jednocześnie funkcję  Centrum Multimedialnego) oraz wypożyczalnię. Każdy z jej pracowników posiada profesjonalne przygotowanie pedagogiczne oraz doskonałe umiejętności w zakresie technologii informacyjnej. Biblioteka mieści się w dwóch pomieszczeniach o powierzchni przeszło 100 m2. W czytelni uczniowie mają do dyspozycji sprzęt audiowizualny (radio, telewizor, magnetofon, magnetowid, dvd, rzutnik multimedialny) oraz osiem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, ponadto drukarki, skaner i kserograf. Dobrze wyposażone CM umożliwia uczniom pogłębianie wiedzy  w ciszy i spokoju,  wspiera i ułatwia realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły.

 

Księgozbiór biblioteki liczy około 15 tys. woluminów, gromadzimy m.in.:

 

 • lektury podstawowe i uzupełniające
 • literaturę zgodną z profilem programowym szkoły (szczególnie z dziedzin: elektronika, informatyka, turystyka i hotelarstwo)
 • literaturę naukową i popularnonaukową
 • literaturę piękną
 • literaturę metodyczną
 • zbiory multimedialne

 

Mamy też bogaty wybór czasopism:

 

 • GŁOS NAUCZYCIELSKI
 • BIBLIOTEKA W SZKOLE
 • ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH
 • ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA
 • PC WORLD KOMPUTER
 • MŁODY TECHNIK
 • HOTELARZ
 • BIZNES I TURYSTYKA
 • PODRÓŻE
 • RYNEK TURYSTYCZNY
 • PRZEGLĄG GASTRONOMICZNY
 • MATEMATYKA
 • FIZYKA W SZKOLE
 • GEOGRAFIA W SZKOLE

Biblioteka szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 – 15.15

Pracownicy biblioteki: mgr Beata Dębińska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl