Technik informatyk

    indeks

technik informatyk 351203

Kwalifikacje
  • E12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • E13. Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych
  • E14. Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE technik informatyk 351203


Matura z informatyki

Informator o egzaminie maturalnym z informatyki  + plikiczarnodruk + rysunki

Egzamin maturalny z informatyki sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu tego przedmiotu określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych, tj. II (klasy 4–6 szkoły podstawowej) oraz III (gimnazjum)

Podstawa programowa - edukacja matematyczna i techniczna w tym zajęcia komputerowe i informatyka 


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik informatyk 351203 (PDF)

Przykładowe arkusze:

E.12 ‎Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (część ‎pisemna + część praktyczna)‎
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (część ‎pisemna + część praktyczna + pliki)‎

Zasady wglądu do pracy egzaminacyjnej


Udział w projekcie IT Szkoła

Warszawska Wyzsza Szkola Informatyki - Wydzial Informatyki - DreamSpark Premium
http://e5.onthehub.com/d.ashx?s=5ripft2iqq

 


Z życia informatyka

Łódzkie Dni IT na wydziale Fizyki i i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

 

Łódzkie Dni IT na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

 


Wymiana uczniowska ze szkołą w Holandii

Komputer chłodzony olejem

   

Wycieczka do łódzkiego Dell'a

 
 

 


 

 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl