REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „ZAWODOWIEC MECHANIKA 2016/2017”

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

„ZAWODOWIEC MECHANIKA 2016/2017”

 I.    CELE  KONKURSU
1.    Rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów;
2.    Popularyzowanie zagadnień zawodowych wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1;
3.    Wyłowienia talentów zawodowych, szczególnie uzdolnionych uczniów w swojej dziedzinie nauki;
4.    Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad zewnętrznych;
5.    Dostarczenie uczniom satysfakcji , szansy i radości z nauki w swojej dziedzinie;
   
II.    ORGANIZACJA I  PRZEBIEG KONKURSU
1.    Uczestnikami Konkursu są wszyscy uczniowie szkoły, klas II, III, IV, którzy wykazują zainteresowanie przedmiotami zawodowymi i osiągają dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce;
2.    Konkurs trwa cały rok szkolny 2016/2017;
I etap – wstępne podsumowanie konkursu na uroczystej szkolnej gali podsumowującej I semestr;
II etap – ogłoszenie wyników podczas zakończenia roku szkolnego 2016/2017;
3.    Do klasyfikacji końcowej brana jest pod uwagę średnia ocen końcowych z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych, ocena z praktyk zawodowych oraz wyniki egzaminów z poszczególnych kwalifikacji w zawodzie w podziale na poszczególne profile kształcenia.
4.    Uczniowie klas IV mogą zdobyć maksymalnie 50 punków, 10 punktów za średnią z przedmiotów zawodowych i po 20 punktów za wyniki egzaminu w każdej z dwóch kwalifikacji w zawodzie.
5.    Uczniowie klas III mogą zdobyć maksymalnie 40 punktów, 10 punktów za średnią z przedmiotów zawodowych i 20 punktów za wyniki egzaminu z kwalifikacji w zawodzie, 10 punktów za wyniki praktyk zawodowych.
6.    Punkt 5 nie dotyczy klasy III elektronik, klasy III mechanik i klasy III hotelarskiej. W tych klasach uczniowie mogą zdobyć na koniec roku szkolnego maksymalnie 20 punktów: 10 za średnią z przedmiotów zawodowych, 10 za praktyki zawodowe, z uwzględnieniem wskaźnika 0.8.
7.    Uczniowie klas II uzyskują swój wynik na podstawie średniej ocen z przedmiotów zawodowych do dwóch miejsc po przecinku.
8.    Punkty uzyskane przez uczniów klas III, IV są przeliczane na wynik procentowy [%].
9.    Przyznawanie punktów wygląda następująco:

zawodowiec2016

 

10.    Wychowawcy poszczególnych klas podliczają punkty wpisując oceny do formatki konkursowej i podają wyniki do szkolnej komisji konkursowej najpóźniej na cztery dni przed uroczystą galą/zakończeniem roku.
11.    Szkolna Komisja została powołana w składzie:
Przewodniczący: Arkadiusz Świątek
członek komisji: Beata Chwalińska

III.    NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
12.    Zwycięzcą konkursu w poszczególnych klasach jest uczeń, który uzyska najwyższy wynik.
13.    Ze wszystkich klas II zostaje wybrany jeden zwycięzca, który otrzymuje tytuł „ZAWODOWCA MECHANIKA KLAS II” oraz nagrodę rzeczową wraz dyplomem.
14.    Ze wszystkich klas III zostaje wybrany jeden zwycięzca, który otrzymuje tytuł „ZAWODOWCA MECHANIKA KLAS III” oraz nagrodę rzeczową wraz dyplomem.
15.    Ze wszystkich klas IV zostaje wybrany jeden zwycięzca, który otrzymuje tytuł „ZAWODOWCA MECHANIKA KLAS IV” oraz nagrodę rzeczową wraz dyplomem.
16.    W poszczególnych klasach zostaną również wyróżnieni uczniowie zajmujący drugie i trzecie miejsce.
17.    Uczniowie wyróżnieni otrzymują nagrodę rzeczową.
18.    Powyższe nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Dyrekcję ZSP Nr 1 zostaną uroczyście wręczone podczas zakończenia roku szkolnego.
19.    W przypadku jednakowej realizacji procentowej przez kilku uczniów w jednym roczniku o przyznaniu nagrody decyduje wyższa średnia ocen ze wszystkich przedmiotów w danej klasie na koniec danego roku szkolnego.

IV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20.    Zastrzega się, aby uczniowie biorący w podsumowaniu punktów mieli zaliczone wszystkie (wcześniejsze i bieżące kwalifikacje pisemne i praktyczne) oraz nie mogą mieć wystawionej z przedmiotów zawodowych żadnej oceny dopuszczającej.
21.    Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Szkolna Komisja Konkursowa.


Przewodniczący Szkolnej Komisji i Organizator
Konkursu  Zawodowiec Mechanika
                                                                                                            
mgr inż. Arkadiusz Świątek

plakat zawodowiec

Rekrutacja do projektu PO WER

Z przyjemnością ogłaszamy z dniem 1 września 2016 roku rozpoczęcie rekrutacji do projektu „Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Uczestnicy projektu odbędą 4 tygodniowe praktyki zagraniczne w Niemczech w miejscowości Schkeuditz koła Lipska.

Uczniów klas trzecich Technikum Informatycznego, Technikum Mechatronicznego, Technikum Hotelarskiego prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oraz składanie dokumentów uczestnictwa w projekcie w sekretariacie szkoły w dniach od 1 września do 15 września 2016 roku.

Dokumenty uczestnictwa w projekcie:

Regulamin rekrutacji do projektu POWER

Ankieta rekrutacyjna

Deklaracja udziału i zgoda rodzica

Final checklist

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin pobytu na praktykach

Wszelkie pytania proszę kierować na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub bezpośrednio do Koordynatora projektu Arkadiusza Świątka.

Koordynator projektu

Arkadiusz Świątek

Komunikat w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie („nowy egzamin”)-sesja październik

Część pisemna 06.10.2016 (czwartek)
g. 10:00 Kwalifikacje: E.03, E.07, E.12, E.15, razem 16 osób, sala 1
g. 12:00 Kwalifikacje: E.08, E.13 ,M.44, razem 9 osób, sala 1
g. 14:00 Kwalifikacje: E.14, E.20, E.24, razem 9 osób, sala 1
Część praktyczna
Kwalifikacja:
M.44 (technik mechanik)
04.10.2016(wtorek) g. 8:00, 10 osób wg listy, sala M1
E.07 (technik elektryk)
07.10.2016(piątek) g. 9:00, 3 osoby wg listy, sala E1
g. 15:00, 4 osoby wg listy, sala E1
E.13 (technik informatyk i teleinformatyk)
07.10.2016(piątek) g. 8:00, 4 osoby wg listy, sala I1
E.15 (technik teleinformatyk)
07.10.2016(piątek) g. 8:00, 1 osoba wg listy, sala T1
E.03 (technik mechatronik)
10.10.2016 (poniedziałek) g. 15:00 4 osoby wg listy, sala M1
E.14 (technik informatyk)
10.10.2016(poniedziałek) g. 8:00, 7 osób wg listy, sala I1
g. 12:00, 8 osób wg listy, sala I1
E.20 (technik elektronik) – dokumentacja
11.10.2016(wtorek) g. 13:00, 5 osób wg listy, sala 1
T.11 ( technik hotelarstwa) – dokumentacja
11.10.2016(wtorek) g. 9:00, 1 osoba wg listy, sala 1
T.12 ( technik hotelarstwa) – dokumentacja
11.10.2016(wtorek) g. 13:00, 2 osoby wg listy, sala 2
E.19 (technik mechatronik)
12.10.2016(środa) g. 9:00, 4 osoby wg listy, sala M1
g. 15:00, 5 osób wg listy, sala M1
E.12 (technik informatyk)
17.10.2016(poniedziałek) g. 8:00, 1 osoba wg listy, sala I1

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Ryszard Rupniewski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl