HOTELARZE - MÓJ STAŻ - MOJA KARIERA

foto

W dniach 19.06–01.07. 2017r. piętnastu uczniów klas hotelarskich, pod opieką Małgorzaty Wuls, odbyło praktyki zagraniczne w miejscowości Kokkino Nero (Czerwona Woda) znajdującej się na Riwierze Olimpijskiej w słonecznej Grecji. Tamtejsza branża hotelarska jest jednym z najlepiej prosperujących sektorów na świecie, co sprawia, że jest to idealne środowisko, aby zdobyć profesjonalne doświadczenie. Taką możliwość dał uczniom Hotel Aqua Rossa, w którym uczniowie uczyli się obsługi gości, sprawnego posługiwania się językiem angielskim, współpracy w międzynarodowym zespole. Hotel, który jest położony nad samym brzegiem Morza Egejskiego, z pięknym ogrodem i strefą zabaw, dał także wiele możliwości do spędzania wolnego czasu. Zgodnie z przysłowiem „nie samą pracą człowiek żyje”, w wolnym czasie, zwiedziliśmy wiele wspaniałych miejsc. Niezapomniana była wyprawa między niebem a ziemią tzn. do klasztorów Meteora wpisanych na listę UNESCO, do malowniczo położonego miasteczka Panteleimonas, a także drugiego co do wielkości miasta Grecji - Salonik. Cały wyjazd był wspaniałym doświadczeniem, zarówno zawodowym, jak i turystycznym i serdecznie za niego ευχαριστώ [efharisto] DZIĘKUJEMY.

 

 

 

Egzaminy poprawkowe

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie
z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej,

pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony

ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 7 lipca 2017 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

odbędzie się 22 sierpnia 2017 r.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się między 23 a 25 sierpnia 2017 r.

Oświadczenia proszę składać do 7 lipca 2017r. w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 13.00

Wakacje 2017

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
życzy wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom i przyjaciołom szkoły
udanych wakacji.
Niech będą one słoneczne, radosne i bezpieczne.
Życzymy, by był to czas pełen dobrych przygód,
poznawania ciekawych ludzi i zasłużonego odpoczynku.
Do zobaczenia we wrześniu!

wakacje

Z busolą i aparatem polowym na ty.

Ostatni dzień szkolenia praktycznego uczniów klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim upłynął pod znakiem zajęć z terenoznawstwa i łączności.

Uczniowie mieli okazję do zastosowania swoich teoretycznych umiejętności z zakresu terenoznawstwa w praktycznym działaniu. Orientowanie się w terenie bez mapy, określanie kierunków stron świata za pomocą charakterystycznych cech przedmiotów terenowych, dokonywanie pomiarów kątów poziomych i pionowych linijką milimetrową i środkami podręcznymi, czy w końcu posługiwania się busolą i kompasem przy określaniu stron świata i wyznaczaniu azymutu, stanowiły główne założenia prowadzonego szkolenia.. Praktyczne umiejętności uczniów w tym zakresie sa niezmiernie przydatne nie tylko w wojsku, ale również w codziennym życiu.

Drugim etapem szkolenia było szkolenie z łączności. Uczniowie zostali zapoznani z budową i przeznaczeniem polowego aparatu telefonicznego oraz podstawowymi typami radiostacji wojskowych, budową polowej linii telefonicznej oraz prowadzeniem rozmów telefonicznych i radiowych, przekazywaniem meldunków, sygnałów i komend przez telefon z zastosowaniem zasad korespondencji wojskowej. Praktyczne nawiązywanie połączeń pozwoliło uczniom klas wojskowych poznać sposoby wykonywania połączeń między abonentami podłączonymi do centrali, oraz praktycznie zastosować zasady przestrzegania tajemnicy korespondencji.

mjr rez. Sławomir Miszczuk

001

Taktyka – lekcja pokory

Drugi dzień szkolenia praktycznego klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, upłynął pod znakiem zajęć ze szkolenia taktycznego. Zajęcia w polu to prawdziwa szkoła determinacji, wytrwałości i zaangażowania w szkolenie.

Podczas szkolenia, uczniowie mieli okazję zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną w praktycznym ćwiczeniu elementów taktyki takich jak: marsz ubezpieczony, praktyczne zastosowanie znaków taktycznych „Stój” – „Naprzód”, czy elementy obrony okrężnej. Pod okiem instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej uczniowie doskonalili umiejętności poruszania się w marszu ubezpieczonym, manewrów typu rolka, el-ka, szyków „sierżant” czy „obieranie banana” występujących w tzw. zielonej taktyce. Uczniowie podzieleni na grupy trenowali ponadto nawiązywanie kontaktu z przeciwnikiem, zrywanie kontaktu, szturm i wycofanie się z linii ostrzału. Realizmu prowadzonego szkolenia dodawał fakt wykorzystania w nim karabinków ASG, a co się z tym wiąże, sprawdzenia praktycznej umiejętności posługiwania się bronią i przestrzegania wymaganych w tym względzie procedur postępowania z bronią.

Zajęcia prowadzone z dużą dynamiką były dla uczniów okazją do sprawdzenia swojej wytrwałości, ale również działania w zespole, za którego bezpieczeństwo odpowiada każdy jego członek, reagowaniu na komendy przełożonych i bezwzględnemu podporządkowaniu się nim. To w końcu prawdziwa lekcja pokory – cnoty żołnierskiej stanowiącej warunek uzyskania dojrzałości duchowej oraz psychicznej, cech niezwykle przydatnych również poza wojskiem.

Zmęczeni, spaleni słońcem, umorusani, ale szczęśliwi z wykonania kolejnego zadania uczniowie klas wojskowych „Mechanika” zakończyli drugi dzień szkolenia. Jutro kolejne wyzwania, którym trzeba będzie sprostać w zmaganiach, z którymi nie zawiedziemy.

mjr rez. Sławomir Miszczuk

Saperka – przyjaciel żołnierza.

Uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, tradycyjnie już w pierwszym tygodniu wakacji, doskonalili swoje umiejętności podczas szkolenia praktycznego z udziałem instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej.

Zajęcia zaplanowane oddzielnie dla wszystkich trzech klas, w pierwszym dniu szkolenia obejmowały min. wykorzystanie w walce innych środków takich jak saperka, bagnet, magazynek, organizację i funkcjonowanie systemu odzyskiwania personelu SERE oraz wykonywanie stanowiska ogniowego sposobem ręcznym do prowadzenia ognia w pozycji leżąc. Właśnie ten temat dał uczniom namiastkę trudu i wysiłku, jakiemu poddawani są żołnierze kawalerii powietrznej. Pot, ból dłoni i pęcherze to nieodłączne elementy związane z wykonaniem pojedynczego stanowiska ogniowego, które służy do prowadzenia ognia, obserwacji, kierowania walką i rażenia nieprzyjaciela.

Uczniowie wykonywali pojedynczy okop strzelecki do strzelania w postawie leżącej w postaci wykopu o szerokości 60 cm, długości 170 cm i głębokości 30 cm. Czas przewidziany na budowę takiego okopu wynosi od 25-35 min. Pomimo niedogodności terenowych oraz konieczności wykonywania wykopu w pozycji leżąc, uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem. W większości wykonali swoje stanowiska strzeleckie w nakazanym czasie, zgodnie z zasadami sztuki ich budowy, choć niektórzy potrzebowali więcej czasu. Umorusani, obolali, ale i szczęśliwi zakończyli pierwszy dzień szkolenia. Teraz pora na odpoczynek i regenerację sił. Jutro drugi dzień szkolenia, nowe wyzwania i nowe doświadczenia. Cóż żołnierska służba to nie przelewki. Nikt nie mówił, że będzie lekko.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Sztuka przetrwania.

Przeżyć na terenie przeciwnika lub w niewoli tak długo, aż ktoś nas odzyska, to główne cele szkolenia SERE (survival, evasion, resistance, escape), w którym uczestniczyli uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Trzeci dzień szkolenia praktycznego uczniów klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, poświęcony był szkoleniu w zakresie umiejętności przetrwania w ekstremalnych warunkach na terenie przeciwnika. Instruktorzy 7 batalionu kawalerii powietrznej zapoznali i praktycznie przeszkolili uczniów z umiejętności wykonania szałasów, legowisk, wykorzystując do tego wszystko to, co można znaleźć w lesie. Innym ciekawym elementem szkolenia było rozpalania ogniska i uzdatnianie wody do picia. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się sposoby pozyskiwania żywności, często nie tylko tej najłatwiejszej do zdobycie tzw. „zielonej”, ale również łapanie ryb i związane z tym wykonywanie pułapek z wszystkiego, co znajdziemy wokół siebie. Co jest jadalne, a co trujące to podstawowe elementy wiedzy z zakresu przetrwania. Ciekawym punktem szkolenia było określanie kierunków geograficznych bez użycia kompasu. Uczniowie dowiedzieli się, że można z powodzeniem wykonać tą czynność przy pomocy patyka i słońca, czy też obserwując otaczającą przyrodę, na przykład. mrówki czy mech na drzewach. A wszystko to po to, by zakresie przetrwania wiedzieć, jak się schronić, określić pozycję, zdobyć wodę zdatną do picia czy pożywienie. Ważna jest również świadomość, jak reaguje organizm na czynniki zewnętrzne, kiedy jest się odizolowanym, zarówno fizycznie jak i psychicznie oraz jak korzystać z dostępnego sprzętu, aby zwiększyć szansę przetrwania.

mjr rez. Sławomir Miszczuk

Uczniowie Klas wojskowych na święcie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz.

foto

 

23 czerwca 2017 roku 25. Brygada Kawalerii Powietrznej obchodziła swoje święto. W uroczystościach wzięli udział uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Głównym punktem uroczystości była wizyta Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, który po przeglądzie pododdziałów brygady oraz uczniów klas wojskowych wręczył nagrody i wyróżnienia żołnierzom brygady. Szczególnie ważnym punktem uroczystości dla naszych uczniów było wręczenie przez ministra świadectw wraz z upominkami najlepszym uczniom klas wojskowych. Bardzo ważnym elementem uroczystości była defilada żołnierzy i uczniów przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Radomia w asyście powietrznej helikopterów.

Na zakończenie uroczystości żołnierze zaprezentowali swoje umiejętności w pokazie dynamicznym. Następnie uczniowie ZSP1 przed publicznością pokazali swoje wyszkolenie w programie taktycznym oraz pokazie dynamicznym.

Zdjęcia. Jacek Matyszewski, tekst. Arkadiusz Świątek

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl