Ładuj broń!

foto
 
 
Tematem kończącym cykl zajęć szkoleniowych uczniów klasy drugiej „wojskowej” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, prowadzonym przez instruktorów 7 batalionu Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, było tym razem szkolenie ogniowe.

Na zorganizowanych specjalnie w tym celu punktach nauczania uczniowie zgłębiali tajniki budowy broni, przyjmowania prawidłowej postawy strzeleckiej i zgrywania przyrządów celowniczych, a także zasad postępowania i obchodzenia się z bronią palną. Największym zainteresowaniem uczniów cieszył się element dotyczący składania i rozkładania broni oraz ładowania magazynka. Wszystkie czynności wykonywane były przez uczniów pod czujnym okiem instruktorów z 7 batalionu Kawalerii Powietrznej, którzy zwracali szczególną uwagę na warunki bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią. Przypominali również o odpowiedzialności, którą musi wykazać się każdy użytkownik broni palnej, a zwłaszcza o bezwzględnym zakazie kierowania nawet niezaładowanej broni w kierunku ludzi i zwierząt. Jak mówi stare żołnierskie przysłowie „broń potrafi strzelać raz do roku sama”, stąd też na osobach posługujących się bronią ciąży ogromna odpowiedzialność i konieczność znajomości zasad jej użycia.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Uroczyste rozdanie dyplomów

Uroczyste rozdanie dyplomów

potwierdzających kwalifikacje zawodowe (nowy egzamin)

odbedzie się 26.04.2017 o godz. 12.10 na auli.

Obowiązuje strój galowy.

Wojskowa podróz historyczna

foto

W dniu 23 maja br. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyli wojskową podróż historyczną, zatytułowaną „Militarne tradycje i współczesność naszego regionu”

Uczniowie razem z wychowawcą klasy panem Robertem Kołczyńskim i opiekunem wojskowym mjr. rez. Sławomirem Miszczukiem, odwiedzili żołnierzy 7 Dywizjonu Lotniczego w Nowym Glinniku, gdzie zapoznali się z historią powstania jednostki, jej tradycjami, sprzętem i uzbrojeniem. Uczniowie mogli usiąść za sterami prawdziwego „Sokoła” – śmigłowca, którego większość widywała dotychczas jedynie podczas przelotów nad Tomaszowem. Prosto z jednostki pojechaliśmy do Spały, gdzie zapaliliśmy znicz na grobie generała Tadeusza Buka, współtwórcy kawalerii powietrznej i pierwszego dowódcy odrodzonego na ziemi ojczystej 7 pułku ułanów lubelskich. Tadeusz Buk, będąc dowódcą wojsk lądowych, zginął w tragicznym locie do Smoleńska.

Kolejnym etapem naszej podróży był Anielin, gdzie poległ pierwszy partyzant polskiego września, dowódca Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego major Henryk Dobrzyński „Hubal”. Na symbolicznym szańcu zapaliliśmy znicz oddając hołd żołnierzowi – kawalerzyście i bohaterowi polskiego września. Z Anielina udaliśmy się do Poświętnego. Tam odwiedziliśmy niezwykła osobę – pułkownika Mariana Zacha. Stworzone w jego domu prywatne muzeum białej broni polecamy wszystkim pasjonatom militariów. Zbiór robi naprawdę niesamowite wrażenie, a opowieści pana Mariana stanowią dodatkową „wisienkę” na tym niezwykle apetycznym militarnym torcie. Nasza podróż pozwoliła nam odkryć i poznać wiele nieznanych nam faktów z dziejów regionu Tomaszowa, oraz - a właściwie przede wszystkim -  niezwykłych ludzi – świadków tragicznych często losów żołnierza polskiego na ziemi tomaszowskiej.

To wszystko nie byłoby jednak możliwe  bez jak zwykle niezawodnego wsparcia ze strony dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej pana generała brygady doktora Stanisława Kaczyńskiego, który udostępnił nam do dyspozycji wojskowy autokar, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

 

 

Szkolny dzień wolontariatu

foto

W tym tygodniu rozpoczęliśmy akcję "Szkolny dzień wolontariatu".
Naszą szczególną uwagę poświęcamy tym razem  pomocy schronisku dla zwierząt. Każda pomoc jest ważna i potrzebna.
Organizatorzy akcji mgr Anetta Holc oraz mgr Dariusz Gajkowski czekają na wszelkie dary dla naszych kochanych zwierzaków.
Nie możecie być obojętni!
Wasza pomoc jest ważna i potrzebna.
Dziękujemy za każde wsparcie.
 

Przedstawiciel WKU z wizytą w „Mechaniku”.

foto

W dniu 18 maja br. przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim spotkał się z uczniami trzeciej klasy informatycznej o nachyleniu wojskowym. Głównym celem spotkania było przedstawienie uczniom oferty wojska dotyczącej dalszej edukacji i możliwości podjęcia pracy zawodowej w Wojsku Polskim.

Uczniowie klasy wojskowej nieuchronnie zbliżają się do końca nauki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim i związanego z tym zakończenia szkolenia wojskowego. Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom uczniów dotyczącym szkolnictwa wojskowego, ochotniczych formom służby wojskowej oraz wstąpienia do zawodowej służby wojskowej, przedstawiciel Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień Pan chor. rez. Damian Komański  zapoznał zebranych z ogólnym funkcjonowaniem służby wojskowej. Służba wojskowa na dzisiejszym rynku pracy stanowi bardzo ciekawą ofertę, pozwalającą na połączenie wyzwań, jakie ze sobą niesie, z realizacją ambicji zawodowych w cywilu, np. w służbie w Narodowych Siłach Rezerwowych czy Obronie Terytorialnej .Uczniom przedstawiono również bogatą ofertę ciekawych kierunków na wyższych uczelniach wojskowych. Ze względu na informatyczny profil klasy szczegółowo omówiona została oferta Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Absolwenci Akademii uzyskują szerokie perspektywy zatrudnienia nie tylko w wojsku, ale również w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu. Kolejne spotkanie zaplanowane na jesieni będzie okazją do skonkretyzowania deklaracji uczniów i rozpoczęcia procesu kwalifikacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Spotkanie odbyło się dzięki przychylności i zrozumieniu naszych potrzeb i oczekiwań w tym względzie Komendanta WKU w Tomaszowie Maz. Pana ppłk Piotra Stelmaszczyka, któremu serdecznie dziękujemy.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

 

Saper myli się tylko raz.

foto

Głównym tematem drugiego cyklu zajęć szkoleniowych uczniów klasy drugiej „wojskowej” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, prowadzonym przez instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, było szkolenie inżynieryjno – saperskie. Podczas  szkolenia omówione zostały między innymi procedury i zasady postępowania w przypadku znalezienia niewypałów lub niewybuchów.

Zajęcia realizowano w dwóch blokach tematycznych: w pierwszym z podstaw szkolenia inżynieryjno – saperskiego w tym: maskowania ludzi, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, materiałów wybuchowych i środków zapalających oraz drugim zapoznania ze sprzętem inżynieryjnym (sprzęt minerski, a także wyposażenie i działanie grupy EOD). Nasza młodzież z dużym zainteresowaniem uczestniczyła w działaniach praktycznych, w których wykorzystane zostały min. bezpieczne, rozbrojone już wcześniej środki bojowe. Prowadzący zajęcia st. szer. Kryszczak z plutonu saperów 7 batalionu kawalerii omówił zasady postępowania w przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów, przypominających wojenne pozostałości.

Zajęcia okazały się bardzo pożyteczne, ponieważ pozwoliły naszym uczniom na zapoznanie się ze specyfiką trudnej i wymagającej specjalności wojskowej, jaką jest praca sapera oraz podniesienie świadomości z zakresu niebezpieczeństw ze strony „zardzewiałej śmierci”, jak określa się niewypały i niewybuchy. To wiedza niezbędna i przydatna dla każdego, a zwłaszcza dla żołnierzy. Trzeba przecież wiedzieć, jak się zachować w określonych sytuacjach. Niewiedza może kosztować zbyt dużo i nie wybacza błędów. Saper myli się tylko raz.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

 

Regaty

W dniu 12. 05. 2017 nad Zalewem Sulejowskim  odbyły się X Regaty Szkolnych Kół LIGI MORSKIEJ i RZECZNEJ im. Tomka Opoki. Nasi uczniowie  z klasy III Iw i III Mt w składzie: Oskar Pełka, Olek Adamus (sternik), Norbert Robak i Mateusz Jędryka jak przystało na dzielnych wilków morskich postawili żagle na wiatr w swojej Omedze i hardo rywalizowali z pozostałymi zajmując V lokatę i zbierając pochwały, szczególnie sternik za dużą wolę walki i odwagę w tak młodym wieku.

Po odebraniu dyplomów i okolicznościowych prezentów (koszulki i gadżety) wykonano pamiątkowe zdjęcia, a następnie wszyscy mogli w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze posilić się kiełbaską na gorąco, wymieniając się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami.

Zdjęcia, tekst, opieka: Jarosław Galiasz

regaty

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
logo PANTONE 448 C
aon angol
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl

 

drogowskaz

Wywiadówki

08.09.2016
20.10.2016 - kl. IV
24.11.2016 - kl. I-III
08.12.2016 - kl. IV
13.01.2017
27.04.2017

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:35 - 13:20
 7.  13:25 - 14:10
 8.  14:15 - 15:00
 9.  15:05 - 15:50
10. 15:55 - 16:40
11. 16:45 - 17:30

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl