Egzamin zawodowy 2016

2016 - 2017


NOWY EGZAMIN


Komunikat w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie („nowy  egzamin”)

Część pisemna     06.10.2016 (czwartek)

g. 10:00    Kwalifikacje: E.03, E.07, E.12, E.15,   razem 16 osób, sala 1
g. 12:00    Kwalifikacje: E.08, E.13 ,M.44, razem 9 osób, sala 1
g. 14:00    Kwalifikacje: E.14, E.20, E.24, razem 9 osób, sala 1

Część  praktyczna

Kwalifikacja:

M.44 (technik mechanik) - 04.10.2016 (wtorek)

g. 8:00, 10 osób wg listy, sala M1

E.07 (technik elektryk) - 07.10.2016 (piątek)

g. 9:00, 3 osoby wg listy, sala E1 

g. 15:00, 4 osoby wg listy, sala E1

E.13 (technik informatyk i teleinformatyk)

07.10.2016(piątek) g. 8:00, 4 osoby wg listy, sala I1

E.15 (technik teleinformatyk)  - 07.10.2016 (piątek)

g. 8:00, 1 osoba wg listy, sala T1

E.03 (technik mechatronik) - 10.10.2016 (poniedziałek)

g. 15:00 4 osoby wg listy, sala M1

E.14 (technik informatyk) - 10.10.2016 (poniedziałek)

g. 8:00, 7 osób wg listy, sala I1

g. 12:00, 8 osób wg listy, sala I1

E.20 (technik elektronik) – dokumentacja - 11.10.2016 (wtorek)

g. 13:00, 5 osób wg listy, sala 1

T.11 (technik hotelarstwa) – dokumentacja - 11.10.2016 (wtorek)

g. 9:00, 1 osoba wg listy, sala 1

T.12 (technik hotelarstwa) – dokumentacja - 11.10.2016(wtorek)

g. 13:00, 2 osoby wg listy, sala 2

E.19 (technik mechatronik) - 12.10.2016 (środa)

g. 9:00, 4 osoby wg listy, sala M1

g. 15:00, 5 osób wg listy, sala M1

E.12 (technik informatyk) - 17.10.2016 (poniedziałek)

g. 8:00, 1 osoba wg listy, sala I1

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr inż. Ryszard Rupniewski 


Komunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017

W nieprzekraczalnym terminie 12 września 2016 uczniowie chcący przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie winni złożyć u Kierownika Szkolenia Praktycznego deklaracje. Dotyczy to następujących kwalifikacji: (deklaracje do pobrania po kliknięciu na nazwę kwalifikacji) 

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.16  Montaż i eksploatacja sieci rozległych
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

w zawodach:
351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa

W tym samym terminie winni złożyć deklaracje uczniowie i absolwenci, którzy chcą poprawiać wyniki w innych kwalifikacjach. Także uczniowie i absolwenci chcący poprawiać wyniki.

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Ryszard Rupniewski


Egzamin z kwalifikacji w zawodzie - sesja 164 (wrzesień-październik 2016)

 

W  terminie nieprzekraczalnym  do 16.04.2016 należy złożyć deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji wrzesień–październik  2016.
Dotyczy to szczególnie uczniów poprawiających dotychczasowe wyniki. Poprawiać wynik egzaminu można jedynie w przypadku znanego jego wyniku.

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 422402 Technik hotelarstwa
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 422402 Technik hotelarstwa
E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 311410 Technik mechatronik
E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 311303 Technik elektryk
E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 311303 Technik elektryk
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych 351203 Technik informatyk
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 351203 Technik informatyk, Technik teleinformatyk
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 351103 Technik informatyk
E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 351103 Technik teleinformatyk
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 311410 Technik mechatronik
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 311410 Technik mechatronik
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 311408 Technik elektronik
E.24. Eksploatacja maszyn i urządzeń i instalacji elektrycznych 311303 Technik elektryk
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 311504 Technik mechanik

Druk deklaracji do pobrania. (docx)


Deklaracje należy składać u Kierownika Szkolenia Praktycznego w pokoju 11.


 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl