Egzamin zawodowy

2014 - 2015


NOWY EGZAMIN


Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) w sesji letniej – maj – lipiec 2015


Deklaracje na egzamin "poprawkowy" dla kwalifikacji E.3, E.7, E.12 

sesja wrzesień - październik - listopad 2015

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE informuję, że termin składania deklaracji na egzamin "poprawkowy"  dla kwalifikacji E.3, E.7, E.12 upływa 17 kwietnia 2015r.

Jest to termin po którym żadne deklaracje nie będą przyjmowane przez OKE.

Wzory deklaracji:

E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (doc)

E7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (doc)

E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (doc)

 

Nowy egzamin - procedury

 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku (pdf)

 


STARY EGZAMIN


Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. w sesji letniej 2015


 

Wypełnione poprawnie deklaracje należy złożyć do 30 września u Kierownika Szkolenia Praktycznego pokój 11 budynek główny.

Deklaracje należy wypełnić drukowanymi literami
Symbol i nazwę zawodu należy wpisać zgodnie z poniższym wykazem:
311[07] technik elektronik
311[08] technik elektryk
311[20] technik mechanik
311[50] technik mechatronik
312[01] technik informatyk
312[02] technik teleinformatyk
341[04] technik hotelarstwa.
W rubryce oddział należy wpisać {podobnie jak w deklaracji maturalnej} symbol odpowiadający klasie: A – 4H, B – 4MH, C – 4Ti, D – 4E, E – 4Mt, F – 4TEt, G – absolwenci z ubiegłych lat, którzy zdają poprawkową maturę, H – absolwenci z ubiegłych lat, którzy nie zdają poprawkowej matury.
W przypadku posiadania opinii (orzeczenia) poradni psychologiczno – pedagogicznej o konieczności dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb należy zaznaczyć właściwy kwadrat i przedłożyć kopię orzeczenia.
Należy zakreślić kwadrat  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z egzaminem
W celu usprawnienia odbioru deklaracji wskazane jest wypełnienie danych w druku potwierdzenia przyjęcia deklaracji.

 

Deklaracja przystąpienie do egzaminu (doc)

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji (doc)

Procedury - stary egzamin informacja dla uczniów (pdf)

Losowe zdjęcie

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

25brygada
wataon
logorocteraa
ecdl
 

Wywiadówki

10.09.2015
29.10.2015 - zebranie rodziców klas maturalnych
18.11.2015 - zebrania z rodzicami klas I-III
10.12.2015 - zebranie rodziców klas maturalnych
14.01.2016
28.04.2016

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:35 - 13:20
 7.  13:25 - 14:10
 8.  14:15 - 15:00
 9.  15:05 - 15:50
10. 15:55 - 16:40
11. 16:45 - 17:30

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl