Egzamin zawodowy

Wypełnione poprawnie deklaracje należy złożyć do 20 grudnia u Kierownika Szkolenia Praktycznego pokój 11 budynek główny.
Deklaracje należy wypełnić drukowanymi literami
Symbol i nazwę zawodu należy wpisać zgodnie z poniższym wykazem:
311[07] technik elektronik
311[08] technik elektryk
311[20] technik mechanik
311[50] technik mechatronik
312[01] technik informatyk
312[02] technik teleinformatyk
341[04] technik hotelarstwa.
W rubryce oddział należy wpisać {podobnie jak w deklaracji maturalnej} symbol odpowiadający klasie: A - 4Ha, B - 4Hb, C - 4Tia, D - 4Tib, E - 4EM, F - 4MtEt, G - 4T, H – absolwenci z ubiegłych lat.
W przypadku posiadania opinii (orzeczenia) poradni psychologiczno – pedagogicznej o konieczności dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb należy zaznaczyć właściwy kwadrat i przedłożyć kopię orzeczenia.
Należy zakreślić kwadrat  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z egzaminem
W celu usprawnienia odbioru deklaracji wskazane jest wypełnienie danych w druku potwierdzenia przyjęcia deklaracji.


Informacja dla zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego (pdf) 

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji (pdf)

Harmonogram egzaminów 2014

Przybory pomocnicze na egzamin zawodowy

25brygada wat
ecdl


Wywiadówki

09.09.2013
21.11.2013
16.01.2014
24.04.2014

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:35 - 13:20
 7.  13:25 - 14:10
 8.  14:15 - 15:00
 9.  15:05 - 15:50
10. 15:55 - 16:40
11. 16:45 - 17:30

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska 
- absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl