Egzamin zawodowy

2014 - 2015


NOWY EGZAMIN


"Nowy egzamin zawodowy" – sesja maj-czerwiec 2015

Wszyscy uczniowie klas trzecich, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach winni w terminie do 26 stycznia 2015r.  złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu.

Wzory deklaracji dla poszczególnych kwalifikacji: (doc)

deklaracja elektronik

deklaracja elektryk

deklaracja hotelarz

deklaracja informatyk

deklaracja mechanik

deklaracja mechatronik

Sesja styczeń-luty 2015r.

 Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie ( "nowy egzamin zawodowy") - Sesja styczeń-luty 2015r.

Nowy egzamin - procedury

 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku (pdf)

 


STARY EGZAMIN


Wypełnione poprawnie deklaracje należy złożyć do 30 września u Kierownika Szkolenia Praktycznego pokój 11 budynek główny.

Deklaracje należy wypełnić drukowanymi literami
Symbol i nazwę zawodu należy wpisać zgodnie z poniższym wykazem:
311[07] technik elektronik
311[08] technik elektryk
311[20] technik mechanik
311[50] technik mechatronik
312[01] technik informatyk
312[02] technik teleinformatyk
341[04] technik hotelarstwa.
W rubryce oddział należy wpisać {podobnie jak w deklaracji maturalnej} symbol odpowiadający klasie: A – 4H, B – 4MH, C – 4Ti, D – 4E, E – 4Mt, F – 4TEt, G – absolwenci z ubiegłych lat, którzy zdają poprawkową maturę, H – absolwenci z ubiegłych lat, którzy nie zdają poprawkowej matury.
W przypadku posiadania opinii (orzeczenia) poradni psychologiczno – pedagogicznej o konieczności dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb należy zaznaczyć właściwy kwadrat i przedłożyć kopię orzeczenia.
Należy zakreślić kwadrat  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z egzaminem
W celu usprawnienia odbioru deklaracji wskazane jest wypełnienie danych w druku potwierdzenia przyjęcia deklaracji.

 

Deklaracja przystąpienie do egzaminu (doc)

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji (doc)

Procedury - stary egzamin informacja dla uczniów (pdf)

Strzałka

Wywiadówki

11.09.2014
21.11.2014
29.01.2015
23.04.2015

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:35 - 13:20
 7.  13:25 - 14:10
 8.  14:15 - 15:00
 9.  15:05 - 15:50
10. 15:55 - 16:40
11. 16:45 - 17:30

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska 
- absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl