Egzamin zawodowy

2014 - 2015


NOWY EGZAMIN


PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku (pdf)

 

 

STARY EGZAMIN


Deklaracja przystąpienie do egzaminu (doc)

Procedury - stary egzamin informacja dla uczniów (pdf)

 

2013 - 2014


Wypełnione poprawnie deklaracje należy złożyć do 20 grudnia u Kierownika Szkolenia Praktycznego pokój 11 budynek główny.

Deklaracje należy wypełnić drukowanymi literami
Symbol i nazwę zawodu należy wpisać zgodnie z poniższym wykazem:
311[07] technik elektronik
311[08] technik elektryk
311[20] technik mechanik
311[50] technik mechatronik
312[01] technik informatyk
312[02] technik teleinformatyk
341[04] technik hotelarstwa.
W rubryce oddział należy wpisać {podobnie jak w deklaracji maturalnej} symbol odpowiadający klasie: A - 4Ha, B - 4Hb, C - 4Tia, D - 4Tib, E - 4EM, F - 4MtEt, G - 4T, H – absolwenci z ubiegłych lat.
W przypadku posiadania opinii (orzeczenia) poradni psychologiczno – pedagogicznej o konieczności dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb należy zaznaczyć właściwy kwadrat i przedłożyć kopię orzeczenia.
Należy zakreślić kwadrat  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z egzaminem
W celu usprawnienia odbioru deklaracji wskazane jest wypełnienie danych w druku potwierdzenia przyjęcia deklaracji.


Informacja dla zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego (pdf) 

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji (pdf)

Harmonogram egzaminów 2014

Przybory pomocnicze na egzamin zawodowy

25brygada wat
ecdl


Wywiadówki

11.09.2014
21.11.2014
29.01.2015
23.04.2015

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:35 - 13:20
 7.  13:25 - 14:10
 8.  14:15 - 15:00
 9.  15:05 - 15:50
10. 15:55 - 16:40
11. 16:45 - 17:30

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska 
- absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl