Komunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018

W nieprzekraczalnym terminie 10 września 2017 uczniowie chcący przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie winni złożyć u kierownika szkolenia praktycznego deklaracje. Dla usprawnienia systemu składania deklaracji uczniowie poszczególnych klas 3-ich (z wyłączeniem 3H oraz 3MEt) i 4-tych wypełnione druki deklaracji złożą do wychowawców. Wychowawcy przekażą komplet deklaracji ze swojej klasy kierownikowi szkolenia praktycznego. 

Dotyczy to następujących kwalifikacji:
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (3Ia,3Ib)
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (4Ic,4Iw)
E.16  Montaż i eksploatacja sieci rozległych(4TEt – GRUPA TELEINFORMATYKÓW)
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych(4TEt – GRUPA ELEKTRONIKÓW)
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (3E)
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych(4E)
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych(3Mtw)
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych(4Mt)
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń(4M)
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (4H)

 w zawodach:
351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa

W tym samym terminie winni złożyć deklaracje uczniowie i absolwenci, którzy chcą poprawiać wyniki w innych kwalifikacjach. Także uczniowie i absolwenci chcący poprawiać wyniki.
Wykaz pozostałych kwalifikacji:
E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

wzór deklaracji

 Nowy druk deklaracji:

deklaracja_zaw_nowy_druk.doc

Wykaz kwalifikacji w zawodach:

wykaz kwalifikacji

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr Sylwia Błoch

AKCJA HDK

kropelkaWitajcie drodzy Krwiodawcy. Banki krwi w całej Polsce puste. Dlatego już 6 września w środę od godziny 8.00 organizuję Akcję Honorowego Dawstwa Krwi, jak zwykle w stołówce szkoły.
Zapisy na listach klasowych proszę dostarczyć w dniu 5 września do M. Usztela do pracowni nr 5. Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty. W dniu oddania krwi proszę zjeść lekki posiłek i wypić minimum pół litra wody mineralnej.
Liczę na dużą aktywność z Waszej strony. Z HDK-owskim pozdrowieniem

Prezes Klubu HDK
przy ZSP nr 1
Mariusz Usztel

36. Bieg Malinowskeigo

36. Bieg im. Bronisława Malinowskiego odbędzie się w dniu 3 września 2017 roku (niedziela).

PROGRAM:

  • 900 – 1030 - Przyjmowanie zgłoszeń
  • 1100 - Otwarcie
  • 1105 – Bieg Rekreacyjny 1500 m – bez ograniczeń
  • 1115 – Bieg 3 km
  • 1145 – Bieg 10 km
  • 1400 – Zakończenie imprezy (dekoracja)

Rekrutacja do projektu „Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej”

Z przyjemnością ogłaszamy rekrutację uczestników zawodowych praktyk zagranicznych w ramach realizowanego projektu w ZSP nr 1 pn. „Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej”

o numerze nr: 2016-1-PL01-KA102-023692.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie, a ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Rekrutacja rozpoczyna się 28 sierpnia 2017 roku, a zakończy się 8 września 2017r. Dokumenty w zamkniętej kopercie A4 proszę składać w sekretariacie szkoły wyłącznie we wskazanym terminie.

Przypominamy, że rekrutacja dotyczy uczniów klas trzecich Technikum Informatycznego, Technikum Mechatronicznego, Technikum Hotelarstwa.

Szczegóły znajdziecie w regulaminie rekrutacji wraz z załącznikami.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Koordynatorem projektu panem Arkadiuszem Świątkiem.

Pliki:

Ankieta rekrutacyjna do projektu PO WER 2016.doc

deklaracja udziału i zgoda rodzica dane osobowe POWER.docx

final checklist PO WER.docx

Formularz zgloszeniowy POWER ver1.1.docx

Regulamin pobytu na praktykach.docx

Regulamin rekrutacji do projektu POWER.docx

Załącznik nr 8 do regulaminu - terminy.docx

zgoda rodzica-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl