Testy sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy wojskowej

Kandydatów, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do klasy wojskowej, prosimy o przybycie na testy sprawności fizycznej 25 czerwca 2020r. według następującego porządku:

- chłopcy, których nazwiska rozpoczynają się od litery "H" do "Z" proszeni są o przybycie na godzinę 8:30 (od ulicy Kawki)
- wszystkie dziewczęta oraz chłopcy, których nazwiska rozpoczynają się od litery "A" do "G" proszeni są o przybycie na godzinę 11:00 (od ulicy Kawki)

Kandydaci, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej do innych szkół, a klasę wojskową w ZSP nr 1 wybrali na kolejnej preferencji, proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły celem ustalenia godziny testów sprawnościowych

- tel. 44 724 55 15.

Wszyscy kandydaci w dniu testu muszą:

  • - posiadać na przebranie strój sportowy i buty sportowe
  • - aktualną legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość
  • - maseczkę ochronną
  • - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego na udział w testach sprawnościowych do klasy wojskowej w trakcie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Plik do pobrania: Oświadczenie (pdf)

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

12.09.2019
21.11.2019
08.01.2020 - kl IV
13.02.2020
23.04.2020 - klasy I-III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl