Wizyta podchorążych Akademii Marynarki Wojennej.

W dniu 2 grudnia 2022 roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, odbyło się spotkanie podchorążych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, z kadetami klas mundurowych oraz uczniami klas czwartych naszej szkoły.
Spotkanie miało na celu przedstawienie młodzieży klas maturalnych zainteresowanej dalszym kształceniem w akademiach wojskowych, oferty skierowanej do maturzystów ze strony Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W trakcie spotkania nasi uczniowie i kadeci mieli okazję do zapoznania się z kierunkami studiów w akademii, wymaganiach wobec kandydatów oraz możliwościach kształcenia i służby przyszłych marynarzy. Podczas spotkania nasi uczniowie mieli możliwość prowadzenia indywidualnych rozmów z podchorążymi, którzy dzielili się własnymi doświadczeniami i opowiadali o codziennym dniu w akademii, co spotkało się z dużym zainteresowaniem. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w osobach pana Marka Wysockiego z działu promocji i wymiany międzynarodowej, podchorążych mata Adriana Grosza i mata Jakuba Tuligłowskiego oraz reprezentujący Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tomaszowie Mazowieckim starszy szeregowy Rafał Olczak.

001 002

003 004

005 006

Egzamin kadetów „Mechanika”.

Kadeci klasy czwartej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, zakończyli program edukacji wojskowej w ramach programu Certyfikowanych Klas Mundurowych Ministerstwa Obrony Narodowej.
Egzamin składał się z części teoretycznej i praktycznej. W obu częściach kadeci musieli wykazać się przed komisją egzaminacyjną złożoną z instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej, wiedzą zdobytą w trakcie trzy semestrowego szkolenia. Egzamin stanowił nie tylko podsumowanie wiedzy  teoretycznej i umiejętności praktycznych, ale był przede wszystkim swoistą przepustką na drodze do zdobycia przez kadetów zaświadczeń i certyfikatów świadczących o ukończeniu szkolenia oraz umożliwiających zdobycie dodatkowych punktów podczas kwalifikacji do akademii wojskowych.

001 002

003 004

 

 

XVII Festiwal „Losy Polaków”

losy
Po raz kolejny nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Polaka-Europa-Polonia, organizatorem Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2022”, który patronatem honorowym objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal, który miał w tym roku już swoją XVII edycję, to konkurs profesjonalnych i amatorskich dzieł multimedialnych z całego świata. Celem festiwalu jest promocja polskiej kultury i tradycji wśród odbiorców krajowych, a także środowisk polonijnych na całym świecie.
Wśród laureatów konkursu znalazły się także prace w reżyserii Andrzeja Siedleckiego, aktora, reżysera, dziennikarza i filmowca, na co dzień mieszkającego w Australii. Autor został w 2018 roku  odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi, za kreatywną działalność w promocji języka i kultury polskiej.

W ramach przedmiotu historia i teraźniejszość, na lekcjach p. Joanny Kryszewskiej, uczniowie klas pierwszych mieli okazję zapoznać się z filmem  Andrzeja Siedleckiego „Jan Matejko – przypomnieć Polskę.”, który przybliża życie i najsłynniejsze dzieła naszego największego malarza historycznego okresu zaborów.

  001  002

Spotkanie dla cudzoziemców „POLSKIE TRADYCJE ŚWIĄTECZNE”

Wydarzenie pod hasłem: „POLSKIE TRADYCJE ŚWIĄTECZNE”
8 grudnia 2022 r.
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim, ul. w. Antoniego 47
97-200 Tomaszów Mazowiecki
godzina 15.00 – 18.00


Celem spotkania jest włączenie obywateli Ukrainy i ich rodzin w akcję świąteczną na terenie ZSiPOWŁ w Tomaszowie Mazowieckim i promocja projektu: „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego
dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

8 12 2022 Plakat ZSiPOWŁ w TM

8 12 2022 Plakat ZSiPOWŁ w TM uk


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

WOJEWÓDZKA OLMPIADA WIEDZY O HIV/AIDS

wstazka aids1 grudnia 2022r. odbyła się Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego i Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod hasłem „Nie daj szansy HIV – bądź odpowiedzialny!”.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II Iw Krzysztof Wajszczyk i Eryk Wójcik oraz klasy IV Hp Aleksandra Pakowska i Nikodem Wójcik. Uczniowie udzielali odpowiedzi na 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową oraz wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Ponadto uczniowie poszerzyli wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia wolnego od ryzykownych zachowań, odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie tolerancji wobec zakażonych HIV i chorych na AIDS.
Po części pisemnej uczestnicy Olimpiady mieli możliwość obejrzenia przedstawienia teatralnego pt. „Wściekły” w ramach cyklu ,,Dziecko w sytuacji” wystawionego przez Teatr Powszechny w Łodzi. Spektakl stawiał pytania: Dlaczego nie potrafimy zatrzymać mechanizmu przemocy?, Czy i na ile jesteśmy w stanie wyeliminować korzenie przemocy?.

Gratulujemy naszym uczestnikom uzyskanych wyników i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

001 002

003  004

005 006

007 008

Wyjście do Schroniska dla zwierząt

W dniu 29 listopada 2022r. uczniowie klasy drugiej technikum hotelarstwa wraz z wychowawczynią Beatą Chwalińską  wybrali się pieszo do schroniska w Tomaszowie Mazowieckim. Głównym celem wycieczki było przekazanie przez klasę zgromadzonej przez uczniów karmy i koców w związku ze zbliżającą się zimą. Uczniowie mieli okazje zobaczyć schronisko, poznać zasady jego funkcjonowania oraz warunki życia bezdomnych psów i kotów. Wielu uczniów odwiedziło je pierwszy raz w życiu a co niektórzy zadeklarowali się pomagać indywidualnie. W tomaszowskim schronisku znalazło bezpieczne miejsce niemal dwieście bezdomnych zwierząt. Ideą tego przedsięwzięcia było uwrażliwienie młodzieży na los bezdomnych zwierząt oraz chęć gotowości niesienia im pomocy.

Beata Chwalińska

001 002

Zaśpiewali w Hrubieszowie   

W dniach 25-27 listopada w Hrubieszowie odbył się XXVI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego pod honorowym Patronatem Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka. Tegoroczny Festiwal odbył się pod hasłem słów Jana Pawła II „Pokój Tobie Polsko! Ojczyzno moja” w Hrubieszowskim Domu Kultury. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz. reprezentował zespół wokalny „el Fuego” oraz soliści: Sandra Kwiatek i Mateusz Grabowski przygotowani przez Katarzynę Goljat i Piotra Goljata. Rada artystyczna, w której zasiadali m.in. Wanda Kwietniewska, Mieczysław Jurecki spośród 14 zgłoszonych zespołów wokalno-instrumentalnych przyznała zespołowi „el Fuego” drugą nagrodę. Zespół reprezentowali: Zuzanna Borowska, Karolina Ziętek, Kaja Zdonek, Aleksandra Żegnałek oraz Mateusz Grabowski. W kategorii „solista” spośród 33 zgłoszonych artystów wyróżnienie otrzymał Mateusz Grabowski. Laureaci mieli okazję wystąpić dla hrubieszowskiej publiczności na uroczystej gali finałowej 27 listopada. Tego samego dnia zespół wystąpił dla mieszkańców okolicznej gminy Werbkowice w koncercie pieśni patriotycznych. Szczególnie miłym wydarzeniem towarzyszącym był recital naszej solistki Karoliny Ziętek, która w ubiegłorocznej edycji zdobyła nagrodę Grand Prix Festiwalu. Serdecznie gratulujemy naszym artystom.

001 002

003 006

004 005

007 008

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

21.09.2022 - kl. I
22.09.2022 - kl. II i kl. III
23.09.2022 - kl. lV
16.11.2022 - kl. I
17.11.2022- kl. II i kl. III

18.11.2022 - kl. lV

16.12.2022 - kl.IV maturalne
2.02.2023 - kl. I i kl. lV po szk. podst.

3.02.2023 - kl. II i kl. III
26.04.2023 - kl. I i kl. lV po szk. podst.
27.04.2023 - kl. II i kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl


zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl