Ekopracownia

25 września została oficjalnie otworzona ekopracownia w ZSP 1 w Tomaszowie Maz. Otwarcia dokonał dyrektor szkoły, pan  Dariusz Kwiatkowski, w asyście wicedyrektorów - pani Jolanty Nikodemskiej i pani Urszuli Seredyn, przewodniczącego Rady Rodziców - pana Witolda Mazurka, nauczycielek biologii i geografii oraz przedstawicieli społeczności uczniowskiej. Pracownia służąca nauczaniu biologii i geografii, utworzona została dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środkom z budżetu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. Chęć utworzenia takiej pracowni zrodziła się u nauczycielek biologii i geografii, bowiem: „Dla  biologa ważne jest pokazanie różnorodności świata organicznego, czyli roślinnego i zwierzęcego, oraz zainteresowanie młodego człowieka kształtowaniem jego postaw wobec środowiska naturalnego. Działania te mają pokazać właśnie tę różnorodność, która we współczesnym świecie, świecie XXI wieku, powoli zanika i może bezpowrotnie zaginąć. Stąd koncepcja zainteresowania uczniów problemem ekologii. Pracownia wyposażona w telewizor i laptop, w połączeniu z dostępem do Internetu, a także mikroskop z kamerką,  pozwoli na wizualizację procesów zachodzących w organizmach żywych. Pozwoli również uczniom poznać lepiej budowę i funkcjonowanie własnego organizmu.
Geografowi zakupione materiały pomogą zapoznać uczniów z zagadnieniami współczesnego świata, zarówno społecznymi, jak też gospodarczymi oraz ekologicznymi. Materiały dydaktyczne pozwolą przeprowadzać ćwiczenia praktyczne np. z posługiwania się zwykła mapą turystyczną, która obecnie jest wypierana przez mapy interaktywne udostępniane w Internecie. Pozwoli to kształcić określone umiejętności podparte wiedzą. Nowy sprzęt audiowideo stworzy szansę na wykorzystanie bogatych zasobów Internetu w kształceniu przedmiotowym, bo przecież wyobraźnia ucznia to nie wszystko w omawianiu procesów geograficznych.
Mechanik to szkoła kształcąca w zawodach technicznych takich jak technik mechanik, mechatronik,  elektryk i elektronik, technik informatyk oraz technik hotelarstwa. Po co więc ta pracownia? Po to żeby rozbudzić ciekawość świata naszych uczniów,  żeby pokazać zmiany w środowisku przyrodniczym, oraz aby zwrócić uwagę na problemy tego środowiska. W naszej szkole nie ma olimpijczyków z biologii czy geografii, ponieważ profil szkoły ukierunkowany jest na przedmioty techniczne, ale mamy młodych ludzi z konkretnymi planami zawodowymi, w których mamy nadzieję, zaszczepić zainteresowanie problemami środowiska  naturalnego.”
 
006  014


Chłopak na medal

Samorząd Uczniowski w ZSP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza wybory „Chłopaka na medal”. Kandydaci do tytułu są przedstawieni w gablotach w budynku A i C. Wybory odbędą się dnia 29.09.2020 r.

Medal dla chlopaka na medal

chlopak na medal

Europejski Dzień Języków Obcych

„Weź odważnie język pod rękę i daj mu szansę stać się Twoim przyjacielem”

Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych (26. września) życzymy wszystkim uczniom cudownej radości w pogłębianiu kompetencji językowych, wytrwałości, która popłaca oraz wyłącznie dobrych ocen z języka angielskiego i niemieckiego!

Zespół Języków Obcych  
ZSP 1

dzien jezykow  

Zdjęcia klasowe

Uwaga

Zdjęcia klasowe będą wykonywane 5 października (poniedziałek).

Oddziały Przygotowania Wojskowego w ZSP1

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na stronie MON pojawił się wykaz szkół które otrzymały zezwolenie Ministra Obrony Narodowej na utworzenie w roku szkolnym 2020/2021 Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Od września uruchomiona zostaje w naszej szkole klasa o profilu technik-mechatronik z oddziałem przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, wybranych zagadnieniach regulaminu ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Informacja dla maturzystów


Dla maturzystów pilne !!!Otwórz witrynę internetową https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411,
a następnie wybierz odpowiedni rodzaj deklaracji.

Dla obecnych uczniów „Deklaracja1a”.

Formularze deklaracji w pliku PDF pobrane ze strony WWW można wypełnić, a następnie wypełnione zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11).

W otwartym formularzu wpisujesz swoje dane osobowe oraz uzupełniasz pola dotyczące zdawanych przedmiotów.

Pamiętaj! – nie wolno pisać tylko wielkimi literami.

W polu identyfikator szkoły wpisujesz 101601-0731A.

Po wypełnieniu określonych pól zapisujesz na dysku plik z rozszerzeniem *.pdf.
W miejscu gwiazdki powinno być zapisane Twoje nazwisko , imię i klasę wg legendy:

A- 4Met,  B- 4IT,  C- 4Mtw,  D- 4H,  E-4E ,  F-4I.
Wydrukowaną deklarację należy podpisać własnym imieniem oraz nazwiskiem
i przekazać przewodniczącemu klasy wraz z wersją elektroniczną na pendrive.  Przewodniczący zgrywa na pendrive dla wszystkich uczniów z danej klasy i dostarcza zgrane pliki oraz wydrukowane deklaracje wicedyrektorowi szkoły Pani Urszuli Seredyn do dnia 29.09.2020. /wtorek/.

Pamięci poległym i pomordowanym na Wschodzie

foto

 

81 lat temu, 17 września 1939 roku, łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie tereny Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym zrealizowała postanowienia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow, w którym Niemcy i ZSRR podzielili między siebie strefy wpływów.
Konsekwencją sojuszu Hitlera i Stalina był rozbiór osamotnionej w walce Polski, masowe deportacje naszych obywateli w głąb Rosji oraz śmierć tysięcy oficerów WP w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie i w innych miejscach kaźni.
W dniu dzisiejszym, z inicjatywy Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – pana Marcina Witko, odbyły się uroczystości upamiętniające tamte tragiczne wydarzenia. Przy pomniku Sybiraków, wśród licznie zgromadzonych uczestników uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli ZSP nr 1. Naszą szkołę reprezentowali kadeci klasy 3 Iw, którzy wystawili również poczet sztandarowy oraz uczniowie klasy 2 MEp. Opiekę nad uczniami sprawowali: p.Urszula Seredyn – wicedyrektor ZSP nr 1 oraz nauczyciele p.Dorota Bąbol, p.Jacek Mrozicki oraz p.Dariusz Jachimowski.
Młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami wzięła również udział we Mszy Świętej w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie, która odbyła się w kościele pw. NMP Królowej Polski.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

21.09.2020 - kl. III i kl. lV
22.09.2020 - kl. I i kl. II

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl