Jeżeli jesteś zainteresowany nauką w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz. a nie jesteś mieszkańcem powiatu tomaszowskiego możesz wypełnić wniosek klikając na link: https://tomaszow-maz.e-omikron.pl


Informacje o rekrutacji 2019     Kierunki kształcenia w ZSP nr 1     Oferta szkoły     Folder 2019     Terminarz rekrutacji

Egzamin zawodowy

2018 - 2019

Zgłaszanie deklaracji przez uczniów/słuchaczy/absolwentów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019

07. września 2018r (piątek) do godz. 13:00 Ostateczny termin zgłaszania deklaracji przez uczniów/słuchaczy/absolwentów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń-luty 2019 roku

2017 - 2018

Komunikat w sprawie wyników z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sesja 182

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2018 - 31 sierpnia 2018 r.

 


Komunikat w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sesja 182


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF


Komunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018

Uczniowie chcący przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie winni złożyć u kierownika szkolenia praktycznego deklaracje.
Termin składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2018 do 18 lutego 2018r.


Ze względu na termin ferii zimowych (od 29.01.2018r. do 11.02.2018r) oraz egzaminy z sesji styczeń-luty (do 16 lutego), proszę wszystkich o złożenie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie 25 stycznia 2018r.

Dla usprawnienia systemu składania deklaracji uczniowie poszczególnych klas 3-ich i 4-tych wypełnione druki deklaracji złożą do wychowawców. Wychowawcy przekażą komplet deklaracji ze swojej klasy kierownikowi szkolenia praktycznego.

Dotyczy to następujących kwalifikacji:

E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych(3Met - technik elektronik)
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (3E)
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (3Ia, 3Ib)
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (3Mtw)
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (3MEt - technik mechanik)
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji (3H)

w zawodach:

351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa

W tym samym terminie winni złożyć deklaracje uczniowie i absolwenci, którzy chcą poprawiać wyniki w innych kwalifikacjach (jeśli wynik egzaminu jest już im znany). Także uczniowie i absolwenci chcący poprawiać wyniki.

Wykaz pozostałych kwalifikacji:

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.16  Montaż i eksploatacja sieci rozległych
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Nowy druk deklaracji: deklaracja_zaw_nowy_druk.doc

Wykaz kwalifikacji w zawodach:

wykaz kwalifikacji


181 Komunikat w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF


Komunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018

W nieprzekraczalnym terminie 10 września 2017 uczniowie chcący przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie winni złożyć u kierownika szkolenia praktycznego deklaracje. Dla usprawnienia systemu składania deklaracji uczniowie poszczególnych klas 3-ich (z wyłączeniem 3H oraz 3MEt) i 4-tych wypełnione druki deklaracji złożą do wychowawców. Wychowawcy przekażą komplet deklaracji ze swojej klasy kierownikowi szkolenia praktycznego. 

Dotyczy to następujących kwalifikacji:
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (3Ia,3Ib)
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (4Ic,4Iw)
E.16  Montaż i eksploatacja sieci rozległych(4TEt – GRUPA TELEINFORMATYKÓW)
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych(4TEt – GRUPA ELEKTRONIKÓW)
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (3E)
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych(4E)
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych(3Mtw)
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych(4Mt)
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń(4M)
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (4H)

 w zawodach:
351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa

W tym samym terminie winni złożyć deklaracje uczniowie i absolwenci, którzy chcą poprawiać wyniki w innych kwalifikacjach. Także uczniowie i absolwenci chcący poprawiać wyniki.
Wykaz pozostałych kwalifikacji:
E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

wzór deklaracji

 Nowy druk deklaracji:

deklaracja_zaw_nowy_druk.doc

Wykaz kwalifikacji w zawodach:

wykaz kwalifikacji

Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr Sylwia Błoch

 

2016 - 2017


CZERWIEC-LIPIEC 2017

Komunikat w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sesja 172

Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 

Komunikat w sprawie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe („stary egzamin”) sesja czerwiec 2017

DOTYCZY TYLKO ABSOLWENTÓW SZKOŁY

Terminy egzaminów:

Część pisemna

12. czerwca 2017 (poniedziałek) g. 12:00 sala1 wszystkie zawody(6os)
-technik elektronik -2osoby
-technik mechatronik -1osoba
-technik informatyk -2osoby
-technik teleinformatyk -1osoba

Część praktyczna

13 czerwca 2017(wtorek) g. 9:00 wszystkie zawody
-technik elektronik -1osoba
-technik mechatronik -3osoby
-technik informatyk -2osoby
-technik teleinformatyk -2osoby
    
Godziny i sale zostaną wyznaczone po wyznaczeniu zespołów nadzorujących

    Kierownik Szkolenia Praktycznego
    mgr Sylwia Błoch


Komunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017

W nieprzekraczalnym terminie 16 lutego 2017 roku (czwartek) uczniowie chcący przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie winni złożyć u Kierownika Szkolenia Praktycznego deklaracje. Dotyczy to następujących kwalifikacji:
E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
w zawodach:
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa

W tym samym terminie winni złożyć deklaracje uczniowie i absolwenci, którzy chcą poprawiać wyniki w poszczególnych kwalifikacjach.

Wykaz kwalifikacji w zawodach:

wykaz kwalifikacji

 Nowy druk deklaracji:

deklaracja_zaw_nowy_druk.doc

deklaracja_zaw_nowy_druk.docx

deklaracja_zaw_nowy_druk_T_11.docx

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Sylwia Błoch

 

Komunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe („stary” egzamin zawodowy) w sesji letniej 2017

W nieprzekraczalnym terminie  20 grudnia 2016r uczniowie/absolwenci chcący przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe winni złożyć u Kierownika Szkolenia Praktycznego deklarację.

potw_deklaracji_stary_zaw.pdf
potw_deklaracji_stary_zaw.doc
deklaracja_stary_zaw.pdf
deklaracja_stary_zaw.doc


NOWY EGZAMIN


Komunikat w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sesja 171

Część pisemna     

12.01.2017 (czwartek)(60 min.)

g. 10:00    Kwalifikacje:

E.03, E.12, razem 101 osób, sala 1(HALA)
E.07,  E.15, M.17, T.11 razem 37 osób, sala 2 (AULA)

g. 12:00    Kwalifikacje:

E.08, E.13, E.18  ,M.44, T.12 razem 72 osoby, sala 1 (HALA)

g. 14:00    Kwalifikacje:

E.14,  E.16,  E.19, E.20, E.24 razem 113 osób, sala 1 (HALA)

Część  praktyczna

E.24 (technik elektryk)   

09.01.2017(PONIEDZIAŁEK) –d 

g. 9:00, 26 osób wg listy, sala1(HALA),(180min.)

E.18 (technik mechatronik)

09.01.2017(PONIEDZIAŁEK) –d

g. 9:00, 6 osób wg listy, sala 1(HALA) ,(180min.)

E.20 (technik elektronik) 

09.01.2017(PONIEDZIAŁEK) –d

g. 13:00, 10 osób wg listy, sala 2(p.…..), (180min.)

T.11 ( technik hotelarstwa)

09.01.2017(PONIEDZIAŁEK) –d

g. 9:00, 3 osoby wg listy, sala 2(p...….), (150min.)

T.12 ( technik hotelarstwa)

09.01.2017(PONIEDZIAŁEK) –d

g. 13:00, 51 osób wg listy, sala 1(HALA), (150min.)

E.15 (technik teleinformatyk)

17.01.2017(WTOREK) –wk 

g. 8:00, 1 osoba wg listy, sala T1  (p.126), (150min.)
g. 12:00, 2 osoby wg listy, sala T1 (p.126), (150min.)
g. 16:00, 2 osoby wg listy, sala T1 (p.126), (150min.)

18.01.2017(ŚRODA)-

g. 8:00, 2 osoby wg listy, sala T1  (p.126), (150min.)
g. 12:00, 2 osoby wg listy, sala T1 (p.126), (150min.)
g. 16:00, 2 osoby wg listy, sala T1 (p.126), (150min.)

E.14 (technik informatyk)

26.01.2017(CZWARTEK) –dk

g. 8:00, 6 osób wg listy, sala I1(p. 124), (150min.)
g. 8:00, 7 osób wg listy, sala I2 (p. 210), (150min.)
g. 12:00, 10 osób wg listy, sala I1 (p. 124), (150min.)
g. 12:00, 10 osób wg listy, sala I2 (p. 210), (150min.)
g. 16:00, 10 osób wg listy, sala I1 (p.124), (150min.)

E.19 (technik mechatronik)

27.01.2017(PIĄTEK) –dk  

g. 8:00, 5 osób wg listy, sala Mt1 (p. 224), (180min.)
g. 16:00, 6 osób wg listy, sala Mt1 (p. 224), (180min.)

30.01.2017(PONIEDZIAŁEK)

g. 8:00, 5 osób wg listy, sala Mt1 (p. 224), (180min.)
g. 16:00, 6 osób wg listy, sala Mt1 (p. 224), (180min.)

31.01.2017(WTOREK)

g. 8:00, 5 osób wg listy, sala Mt1 (p. 224), (180min.)

M.17 (technik mechanik)

31.01.2017(WTOREK)  –w

g. 8:00, 1 osoba wg listy, sala M1(p………), (120min.)

M.44 (technik mechanik)

31.01.2017(WTOREK)   –dk

g. 12:00, 12 osóba wg listy, sala I1(p.210), (120min.)

E.07 (technik elektryk)

31.01.2017(WTOREK)  –w

g. 9:00, 5 osób wg listy, sala E1 (p. 226), (180min.)
g. 15:00, 6 osób wg listy, sala E1(p. 226), (180min.)

10.02.2017(PIĄTEK)

g. 9:00, 6 osób wg listy, sala E1 (p. 226), (180min.)
g. 15:00, 6 osób wg listy, sala E1(p. 226), (180min.)

E.06 (technik elektronik)

10.02.2017(PIĄTEK) –w

g. 9:00, 2 osoby wg listy, sala Et1 (p………), (180min.)
g. 15:00, 2 osoby wg listy, sala Et1(p………), (180min.)

E.16 (technik teleinformatyk)

03.02.2017(PIĄTEK) –wk   

g. 8:00, 2 osoby wg listy, sala T1  (p.126), (150min.)
g. 12:00, 2 osoby wg listy, sala T1 (p.126), (150min.)
g. 16:00, 2 osoby wg listy, sala T1 (p.126), (150min.)

13.02.2017(PONIEDZIAŁEK)

g. 8:00, 2 osoby wg listy, sala T1  (p.126), (150min.)
g. 12:00, 1 osoba wg listy, sala T1 (p.126), (150min.)

E.03 (technik mechatronik) 

13.02.2017(PONIEDZIAŁEK) –w

g. 15:00 5 osób wg listy, sala Mt1 (p.224), (180min.)

14.02.2017(WTOREK)

g. 15:00 6 osób wg listy, sala Mt1 (p.224), (180min.)

16.02.2017(CZWARTEK)

g. 15:00 6 osób wg listy, sala Mt1 (p.224), (180min.)

17.02.2017(CZWARTEK)

g. 15:00 6 osób wg listy, sala Mt1 (p.224), (180min.)

18.02.2017(CZWARTEK)

g. 9:00 6 osób wg listy, sala Mt1 (p.224), (180min.)

E.08 (technik elektryk)

14.02.2017(WTOREK)   –w

g. 9:00, 2 osoby wg listy, sala E1

E.12 (technik informatyk)

14.02.2017(WTOREK)   –wk

g. 8:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)    
g. 12:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)
g. 16:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

15.02.2017(ŚRODA)

 g. 8:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

g. 12:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

g. 16:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

16.02.2017(CZWARTEK)

g. 8:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

g. 12:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

g. 16:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

17.02.2017(PIĄTEK)

g. 8:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

g. 12:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

g. 16:00, 5 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

E.13 (technik informatyk)

22.02.2017(ŚRODA) –wk

g. 8:00, 5 osób wg listy, sala I1(p.124), (150min.)

   
    Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Sylwia BłochKomunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017

W nieprzekraczalnym terminie 12 września 2016 uczniowie chcący przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie winni złożyć u Kierownika Szkolenia Praktycznego deklaracje. Dotyczy to następujących kwalifikacji: (deklaracje do pobrania po kliknięciu na nazwę kwalifikacji) 

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.16  Montaż i eksploatacja sieci rozległych
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

w zawodach:
351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa

W tym samym terminie winni złożyć deklaracje uczniowie i absolwenci, którzy chcą poprawiać wyniki w innych kwalifikacjach. Także uczniowie i absolwenci chcący poprawiać wyniki.

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Ryszard Rupniewski


Egzamin z kwalifikacji w zawodzie - sesja 164 (wrzesień-październik 2016)

 

W  terminie nieprzekraczalnym  do 16.04.2016 należy złożyć deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji wrzesień–październik  2016.
Dotyczy to szczególnie uczniów poprawiających dotychczasowe wyniki. Poprawiać wynik egzaminu można jedynie w przypadku znanego jego wyniku.

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 422402 Technik hotelarstwa
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 422402 Technik hotelarstwa
E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 311410 Technik mechatronik
E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 311303 Technik elektryk
E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 311303 Technik elektryk
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych 351203 Technik informatyk
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 351203 Technik informatyk, Technik teleinformatyk
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 351103 Technik informatyk
E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 351103 Technik teleinformatyk
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 311410 Technik mechatronik
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 311410 Technik mechatronik
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 311408 Technik elektronik
E.24. Eksploatacja maszyn i urządzeń i instalacji elektrycznych 311303 Technik elektryk
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 311504 Technik mechanik

Druk deklaracji do pobrania. (docx)


Deklaracje należy składać u Kierownika Szkolenia Praktycznego w pokoju 11.


 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
 
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

06.09.2018
22.11.2018
03.01.2019 - kl IV
24.01.2019
25.04.2019 - klasy I-III

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:25 - 13:10
 7.  13:15 - 14:00
 8.  14:05 - 14:50
 9.  14:55 - 15:40
10. 15:45 - 16:30
11. 16:35 - 17:20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl