Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego

projekt dla elektr 

W ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbywało się szkolenie/kurs z zakresu naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE +  elementami języka angielskiego technicznego(IPC)- MODUŁ I i MODUŁ II dla kolejnej grupy(2-jej), zakończone uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenie odbywało się od 17-23.06.2019 w godz. 8.00-15.00 -dla ostatniej grupy

 1

6

12

19

projekt dla elektr

 W ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbywało się szkolenie/kurs z zakresu naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE +  elementami języka angielskiego technicznego(IPC)- MODUŁ I i MODUŁ II dla kolejnej grupy(5-tej), zakończone uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenie odbywało się od 6-11.05.2019 w godz. 8.00-15.00 .-dla grupy 5-tej

1 4

5 6

projekt dla elektr

Szkolenie BHP

DSC 0689 DSC 0692 DSC 0694

DSC 0695 DSC 0697 DSC 0698

DSC 0699 DSC 0702 DSC 0711

projekt dla elektr

 Dodatkowe zajęcia w ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0016/16 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności dla Działania XI.3 Kształcenie zawodowe dla Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,„Diagnostyka, montaż naprawa sprzętu komputerowego", których głównym celem zajęć było zdobycie przez uczniów nowych umiejętności i wiedzy z zakresu diagnostyki, montażu oraz naprawy sprzętu komputerowego w ilości 10 godzin dla dwóch grup uczniów odbywały się w terminach: 09.04.2019r.i 10.04.2019r.dla grupy pierwszej oraz 11.04.2019r.i 12.04.2019 dla grupy drugiej
Po szkoleniu jego uczestnicy:
potrafią zidentyfikować poprawnie elementy elektroniczne znajdującesię na płycie głównej
wiedzą jak przygotować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi normami.
potrafią poprawnie rozłożyć i złożyć komputer.
potrafią poprawnie nazwać każdą część składową komputera.
potrafią podzielić płyty ze względu na architektury.
umieją poprawnie wykorzystać zdobytą wiedzę, oraz duży zakres programów diagnostycznych przy usterkach hardware`owych.
posiadają wiedzę i umiejętności na temat lutowania.

3

 

1 7

8

2 5 4

 

projekt dla elektr

Harmonogram zajęć dodatkowych w ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim:

grupa _1:  09.04.2019 sala 213 w godzinach od 13:10 do 17:10
               10.04.2019 sala 213 w godzinach od 08:00 do 14:00

grupa _1:  11.04.2019 sala 213 w godzinach od 12:10 do 16:10
               12.04.2019 sala 213 w godzinach od 08:00 do 14:00

Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń projektów (obok gabinetu p. wicedyrektor budynek C.)
W przypadku pytań proszę o zwracanie się do p. wicedyrektor J. Nikodemskiej oraz p. kierownik szkolenia praktycznego S.Błoch.

projekt dla elektr

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach dodatkowych w ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

 
Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 
Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

sylwia tablica1

 1

2

3

4

5

foto

projekt dla elektr

W ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbywało się szkolenie/kurs z zakresu naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE +  elementami języka angielskiego technicznego(IPC)- MODUŁ I i MODUŁ II dla kolejnych dwóch grupy(3-ciej i 4-tej), zakończone uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenie odbywało się od 18.02.2019r.  do 23.02.2019r.-dla grupy 4-tej

02

05

11

13

14

0312

1501

0607

Szkolenie odbywało się od 11.02.2019r.  do 16.02.2019r.-dla grupy 3-ciej

 4

3

1 2

7 6

projekt dla elektr

W ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się szkolenie/kurs z zakresu naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE +  elementami języka angielskiego technicznego(IPC)- MODUŁ I i MODUŁ II dla pierwszej grupy, zakończone uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenia odbywały się od 22.12.2018r.  do 30.12.2018r. 
Wszystkie pięć grup  uczestniczyło w zajęciach z doradztwa zawodowego.

2

23

24

26

 

42

37

13

18

22

 

projekt dla elektr

 

 Harmonogram form wsparcia

Terminy kursów w projekcie „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim:

Szkolenia IPC:

22,23,27*,28,29,30.12.2018 w godz. 8.00-15.00 , * - 27 grudnia zajęcia od 10.00-17.00

11-16.02.2019 w godz. 8.00-15.00

18-23.02.2019 w godz. 8.00-15.00

6-11.05.2019 w godz. 8.00-15.00

24-29.06.2019 w godz. 8.00-15.00

Termin zajęć z doradztwa zawodowego:

20.10.2018 w godz. 9.00-14.00

27.10.2018 w godz. 9.00-14.00

01.12.2018 w godz. 9.00-14.00

27.12.2018 w godz. 9.00-14.00

28.12.2018 w godz. 9.00-14.00

Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń projektów (obok gabinetu p. wicedyrektor budynek C.)
W przypadku pytań proszę o zwracanie się do koordynatorów projektu p. wicedyrektor J. Nikodemskiej oraz p. kierownik szkolenia praktycznego S.Błoch.

projekt dla elektr

Tytuł projektu: „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”
realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Oper5acyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,
 Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Ogłoszenie
10 września 2018 rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu.
Formularze zgłoszeniowe są umieszczone do pobrania pod artukułem.
Przypominamy, że projekt dedykowany jest dla uczniów klas:
I Mt, I MEt, I E, II Mtw, II MEt, II E,III Mt, III MEt, III E.
  Rekrutacja zakończy się 14 września 2018r. o godz.12.00
(złożenie dokumentów przez uczniów do sekretariatu szkoły.)
  Ogłoszenie wyników 24 września 2018 na tablicy ogłoszeń projektów
(obok gabinetu p. wicedyrektor budynek C.)
W przypadku pytań proszę o zwracanie się do p. wicedyrektor J. Nikodemskiej
oraz p. kierownik szkolenia praktycznego S.Błoch.

 
Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 

ORGANIZATOR

powiat tomaszowski logo
Powiat Tomaszowski  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 29, 97-200 Tomaszów Maz.

 

projekt dla elektr

Regulamin staży zawodowych w ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 

 

projekt dla elektr

W ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się szkolenie/kurs z zakresu naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE +  elementami języka angielskiego technicznego(IPC)- MODUŁ I i MODUŁ II dla piątej grupy, zakończone uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenia odbywały się od 23.06.2018r.  do 29.06.2018r. 
Grupa ta uczestniczyła w zajęciach z doradztwa zawodowego.

28

26

24

22

21

20

19

18

17

16

4

2

projekt dla elektr

W ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się  Szkolenia BHP 29.05.2018r, grupa1 w godzinach 9:40-12:10, grupa2 w godzinach 12:25-14:50.

2 1 3

sylwia tablica1

Kadry Sektora Elektronicznego całosc

02 29

20 12

foto

projekt dla elektr 

W ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się szkolenie/kurs z zakresu naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE +  elementami języka angielskiego technicznego(IPC)- MODUŁ I i MODUŁ II dla czwartej grupy, zakończone uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenia odbywały się od 04.05.2018r.  do 09.05.2018r.  Grupa ta uczestniczyła w zajęciach z doradztwa zawodowego.

18 20

5 9

foto

projekt dla elektr

Szkolenie nauczycieli  z obsługi sprzętu w pracowni elektronicznej wramach projektu  „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego
odbyło się w dniach 15-17.03.2018r.

DSC 0020 DSC 0025

DSC 0026 DSC 0024

 

projekt dla elektr

W ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się szkolenie/kurs z zakresu naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE +  elementami języka angielskiego technicznego(IPC)- MODUŁ I i MODUŁ II dla drugiej grupy, zakończone uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenia odbywały się od 29.01.2018r.  do 03.02.2018r. 
Grupa ta uczestniczyła w zajęciach z doradztwa zawodowego.

Grupa trzecia rozpoczeła szkolenia. Termin od 05.02.2018r. do 10.02.2018r.

foto

1 3

4 9

a5 a15

a9 a10

a12 a16

 

projekt dla elektr

foto

W ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się szkolenie/kurs z zakresu naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE +  elementami języka angielskiego technicznego(IPC)- MODUŁ I i MODUŁ II dla pierwszej grupy, zakończone uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenia odbywały się od 22.12.2017r. do 23.12.2017r., od 27.12.2017r. do 30.12.2017r.
Grupa ta  20.01.2018r uczestniczyła w zajęciach z doradztwa zawodowego.

2 7

13 15

 17 18

projekt dla elektr

 Harmonogram form wsparcia

Terminy kursów z modułu pierwszego w projekcie „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim:

grupa _1: 22,23,27,28,29,30.12.2017 sala 0.18 w godzinach od 8:00 do 15:00

grupa _2: 1 tydzień ferii od 29.01 do 03.02.2018r sala 0.18 w godzinach od 8:00 do 15:00

grupa _3: 2 tydzień ferii od 05.02 do 10.02.2018r sala 0.18 w godzinach od 8:00 do 15:00

grupa _4:  od 4 do 9.05.2018 r. sala 0.18 w godzinach od 8:00 do 15:00

grupa _5: od 23 do 29.06.2018r. sala 0.18 w godzinach od 8:00 do 15:00

Termin zajęć z doradztwa zawodowego:
grupa _1: 20.01.2018 godz. 09:00 -14:00
grupa _2: 24.03.2018 godz. 09:00 -14:00
grupa _3: 03.03.2018 godz. 09:00 -14:00
grupa _4: 03.02.2018 godz. 09:00 -14:00
grupa _5: 07.04.2018 godz. 09:00 -14:00

Termin szkoleń BHP: 29.05.2018r:grupa1 w godzinach 9:40-12:10, grupa2 w godzinach 12:25-14:50.

Termin badań lekarskich: 07.06.2018r.

Termin szkoleń nauczycieli  z obsługi sprzętu w pracowni elektronicznej  w dniach 15-17.03.2018r. po godz. 15:00

Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń projektów (obok gabinetu p. wicedyrektor budynek C.)
W przypadku pytań proszę o zwracanie się do p. wicedyrektor J. Nikodemskiej oraz p. kierownik szkolenia praktycznego S.Błoch.

projekt dla elektr

 

 Tomaszów Maz., 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1

  Komisji Rekrutacyjnej do weryfikacji złożonych dokumentów przez kandydatów i dokonania wyboru uczestników projektu Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Lista Osób Zakwalifikowanych do Projektu do wglądu w pokoju Pani wicedyrektor.

 

 

projekt dla elektr

Tytuł projektu: „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”
realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Oper5acyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,
 Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Ogłoszenie
10 listopada 2017 rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu.
Formularze zgłoszeniowe będą do pobrania u wychowawców.
Przypominamy, że projekt dedykowany jest dla uczniów klas:
I Mtw, I MEt, I E, II Mt, II MEt, II E,III Mt, III MEt, III E.
  Rekrutacja zakończy się 17 listopada 2017 o godz.12.00
(złożenie dokumentów przez uczniów do wychowawców klas, a wychowawcy przekazują je do  p. wicedyrektor budynek C)
  Ogłoszenie wyników 20 listopada 2017 na tablicy ogłoszeń projektów
(obok gabinetu p. wicedyrektor budynek C.)
W przypadku pytań proszę o zwracanie się do p. wicedyrektor J. Nikodemskiej
oraz p. kierownik szkolenia praktycznego S.Błoch.


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

ORGANIZATOR

powiat tomaszowski logo
Powiat Tomaszowski  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 29, 97-200 Tomaszów Maz.

 

 

 

sylwia m

link do prezentacji

Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
numer konkursu  RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim 
Numer i nazwa Osi priorytetowej  XI Edukacja ,Kwalifikacje, Umiejętności,
Numer i nazwa Działania na osi XI.3.Kształcenie zawodowe,
Numer i nazwa Podziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe,
Beneficjent: Powiat Tomaszowski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim
Okres realizacji projektu – 01.11.2017-30.09.2019
Całkowita wartość projektu- 1 609 608,00zł
Objęcie wsparciem 100 uczniów i 6 nauczycieli Technikum Nr 1 przy ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz doposażenie pracowni zawodowych.
Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczestników/czek projektu.
Cele szczegółowe projektu to poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
-wykorzystanie  doposażenia zakupionego dzięki EFS do pracowni zawodowych elektryczno- elektroniczno-mechatronicznych w Technikum Nr 1 w ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim;
współpraca szkoły  z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie z firmami z branży elektronicznej m.in. z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej-sektor zgodny z Regionalną Strategią Innowacji;
-udział 100uczniów w stażach zawodowych u pracodawców umożliwiających nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu przez absolwenta;
-uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy poprzez udział ich w szkoleniach z naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE + elementami języka angielskiego technicznego kończących się uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestnicy szkolenia nabędą kwalifikacje zawodowe z zakresu nowoczesnej elektroniki.
-doposażona pracownia przedmiotów zawodowych w szkole oraz 6 przeszkolonych nauczycieli na kierunku technik elektronik, elektryk i mechatronik z obsługi zakupionego sprzętu, podniesie jakość kształcenia zawodowego
-udział 100 uczniów w warsztatach z doradcą zawodowym.

projekt dla elektr

foto

Biuletyn Informacji Publicznej
 
 

2023 technikum braz
2022 technikum braz

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat   logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
 
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

20.09.2023 - kl. I
21.09.2023 - kl. II i kl. III
22.09.2023 - kl. lV i kl. V
16.11.2023 - kl. V
21.11.2023 - kl. IV

21.11.2023 - kl. l
23.11.2023 - kl. II i kl. III
20.12.2023 - kl. V
23.01.2024 - kl. II i kl. lII

24.01.2024 - kl. IV
25.01.2024 - kl. I
23.04.2024 - kl. I

24.04.2024 - kl. II i kl. lII
25.04.2024 - kl. IV

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl


zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

 

Ochrona danych osobowych

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Iwona Poganowska

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk