Wyniki konkursu „Bioróżnorodność Sulejowskiego Parku Krajobrazowego”

W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego został ogłoszony szkolny konkurs poświęcony bioróżnorodności Sulejowskiego Parku Krajobrazowego z uwzględnieniem Rezerwatu Przyrody Niebieskie Źródła w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”. Do konkursu przystąpiło 11 uczniów naszej szkoły. Zadaniem uczestników było przygotowanie tematycznej prezentacji multimedialnej. Jury po zapoznaniu się z pracami przyznało trzy równorzędne pierwsze miejsca uczniom:

Annie Śliwińskiej kl.2Iwp
Mateuszowi Bąkowskiemu kl.1I
Tobiaszowi Labuchowi kl.1Mtw.

16 czerwca zwycięzcom zostały wręczone nagrody przez dyrektora szkoły p. Dariusza Kwiatkowskiego oraz organizatorki konkursu – p. Katarzynę Krawczyk i Iwonę Opałkę.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy!

004

001 002 003

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl