Szanowni Państwo, 

Centrum Doradztwa Strategicznego prowadzi badania rynku pracy i edukacji na zlecenie Miasta Tomaszów Mazowiecki, Powiatu Tomaszowskiego, Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminy Inowłódz, Gminy Rzeczyca i Stowarzyszenia Dolina Pilicy. Działania te realizowane są w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Elementem procesu diagnozy rynku pracy i edukacji są badania ankietowe przeprowadzane wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tomaszowskiego. Ich celem jest ocena przygotowania edukacyjnego do wejścia na rynek pracy oraz rozpoznanie perspektyw, jakie mają młodzi ludzie opuszczający szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu tomaszowskiego. Wyniki badania posłużą do zbudowania nowych strategii rozwojowych, mają przyczynić się do wypracowania  rekomendacji dla zmian w ofercie kształcenia pod kątem rynku pracy - potrzeb pracodawców i szans absolwentów. 

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmie ok. 10 minut.

Wypełnij ankietę

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl