Dziękujemy wszystkim!!!

za udział w ogólnopolskiej akcji z okazji Światowego Dnia Żywności i Walki z Głodem
                     
Członkowie Szkolnego Koła PCK przy ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz. 16 października włączyli się w „Kampanię walki z głodem Polskiego Czerwonego Krzyża".
Zebrane w tym dniu pieniądze w kwocie 95,04zł. zostały przekazane do Rejonowego Oddziału PCK w Tomaszowie Mazowieckim i zasilą budżet akcji ,,Czerwonokrzyska Gwiazdka”.
Akcję na terenie szkoły prowadziły uczennice klasy:  1H Sylwia Ruś,  Kinga Tuchowska i 1Tiw Katarzyna  Świąder,  Klaudia Srogosz.

opiekun SK PCK Beata Goździk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl