PODSUMOWANIE 1. PÓŁROCZA

W czwartek, 26.02.2015, odbył się apel podsumowujący 1. półrocze.

Wicedyrektor szkoły, J. Nikodemska, wraz z przewodniczącą Rady Rodziców, p. A. Borysowską, wręczyła nagrody za najlepsze wyniki w nauce oraz 100% frekwencję. Nauczyciele, organizujący konkursy szkolne oraz imprezy sportowe przyznali również swoje nagrody. Uczniowie otrzymali dyplomy, książki oraz pendrive’y.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl