Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I

Ważna informacja dla uczniów klas I

Od dnia 5 stycznia 2016 na 1 godz. lekcyjnej od 8.00-8.45 w każdy wtorek odbywać się będą dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki dla wytypowanych i zainteresowanych uczniów z klas pierwszych naszej szkoły.

W sali nr 13 zajęcia dla uczniów z klas 1Met, 1Mtw i 1Tib prowadzić będzie  Pani Magdalena Gajewska W tym samym czasie w sali nr 19 zajęcia dla uczniów klas 1E, 1H,1TIa prowadzić będzie Pani Alicja Sęk.

Serdecznie zapraszamy

Zespół nauczycieli matematyki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl