WRĘCZENIE DYPLOMÓW I NAGRÓD za etap szkolny XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

foto

 

Do konkursu przystąpiły 54 osoby. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 20 pytań, które dotyczyły m. in.: przemiany materii, witamin, chorób dietozależnych, systemu znakowania produktów spożywczych, nikotyny, a także pojawiły się elementy z ochrony środowiska.

I miejsce zajęła uczennica klasy 2H Klaudia Gwizdoń,
II miejsce zajęła uczennica klasy 2H Monika Gębicz,
III miejsce zajęła uczennica klasy 1I Aleksandra Uchrońska.

Dyplomy i upominki dla najlepszych zostały wręczone przez Pana dyrektora Dariusza Kwiatkowskiego i Panią Beatę Goździk.

Gratulujemy !!!

Start konkursu GRAND IT TEST

IT Szkoła zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu Grand IT Test.

Podobnie jak w poprzedniej edycji zadaniem uczestników będzie rozwiązywanie testów wiedzy z różnych dziedzin informatyki, udostępnianych za pośrednictwem strony IT Szkoła w okresie od marca 2018 do maja 2018 w 6 seriach po 8 testów.

Odpowiedzi do wszystkich testów znajdują się na platformie IT Szkoła – wystarczy przerobić testy do udostępnionych kursów. Lista kursów przydatnych do każdego testu oraz terminów udostępniania kolejnych testów jest już dostępna na stronie konkursu. Tam można znaleźć również regulamin konkursu: https://it-szkola.edu.pl/mTest

W konkursie mogą startować wszyscy uczniowie zarejestrowani w programie IT Szkoła.

Nagrody zostaną przyznane 10 najlepszym zawodnikom w rankingu ogólnym.
Wyniki konkursu brane będą pod uwagę w rankingu IT Szkoła.

Zapraszamy do odwiedzenia strony konkursu.
 
Zespół IT Szkoła

Potyczki Młodych Adminów

Po raz piąty zapraszamy na konkurs dla młodych Administratorów Systemów Komputerowych – w formule praktycznej.

W obecnej edycji konkurs odbędzie się tylko w kategorii:
„Konfiguracja i administrowanie linuksowymi serwerowymi systemami operacyjnymi”

Zakres konkursu obejmuje wiedzę i umiejętności kwalifikacji E.13 “Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami“ szczególnie przydatne przyszłym informatykom i teleinformatykom.

Dla zwycięskich zespołów przewidziano atrakcyjne nagrody!!!

Uczestnicy finałów powalczą o zestawy Raspberry PI3 ufundowane przez Suse Polska.
W wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w Konkursie, a finaliści – certyfikaty SCA-PL (Suse Certified Administrator)!  

Dla zwycięskiego zespołu i ich opiekuna przewidziano uczestnictwo w konferencji OpenStack Day 2018, która odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2018 w Krakowie. Nagroda ufundowana przez firmę Compendium.

Potyczki  administratorów odbywają się na rzeczywistych systemach serwerowych – to rywalizacja w praktycznym wykorzystaniu posiadanej wiedzy.   

Etap II konkursu organizowany jest w trybie on-line na maszynach wirtualnych; na serwerach organizatora.

Etap III to finały - odbywają się stacjonarnie.

Szczegóły odnośnie konkursu na stronie http://potyczkimlodychadminow.pl/

Zapraszamy do udziału - przypominamy o zgłoszeniach do dnia 28.03.2018r
Zespół Organizacyjny V edycji konkursu "Potyczki Młodych Adminów"

FINAŁ MIEJSKI OTWP 14.02.2018 r. OSP Białobrzegi

foto

W finale miejskim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” naszą szkołę  reprezentował Jakub Goljat, uczeń klasy 2Mt. Po eliminacjach pisemnych Kuba awansował do finału i po części ustnej zajął czwarte miejsce.
Dziękujemy Jakubowi za godne reprezentowanie szkoły.

Zachęcając niezdecydowanych do udział w etapie szkolnym w przyszłym roku przypominam: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom ” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związków Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy między innymi: Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowych Straży Pożarnych, Zarządów Oddziałów Związku OSP RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

nauczyciel Beata Goździk

 

 

NAJLEPSZE DZIEWCZĘTA Z KLAS HOTELARSKICH W MISTRZOSTWACH SZKOŁY W SKAKANCE.

foto

  Do mistrzostw „Mechanika” w skakance przystąpiło 46 dziewcząt. Nie trzeba było nikogo przekonywać, że ćwiczenia na skakance są bardzo ważne, ponieważ wpływają korzystnie na cały organizm. Poprawiają pracę układu krążenia i oddychania, czyli naszą wydolność. Wzmacniają stawy i mięśnie całego organizmu, a przede wszystkim kształtują koordynację obustronną oraz koordynację górnej i dolnej części ciała. Podczas skakania doskonalimy również współpracę obu półkul mózgowych, co jest podstawą prawidłowego funkcjonowania każdego człowieka.

Uczestniczki  miały za zadanie w ciągu minuty przeskoczyć przez skakankę jak największą ilość razy. Najlepszymi w tej dziedzinie okazały się dziewczęta z klas hotelarskich.

I miejsce zajęła uczennica klasy 1H Wiktoria Zielińska,

II miejsce zajęła uczennica klasy 1H Anna Tkaczyk,

III miejsce zajęła uczennica klasy 2H Aleksandra Dębiec.

Dyplomy i upominki dla najlepszych zostały wręczone przez Pana dyrektora Dariusza Kwiatkowskiego i Panią Beatę Goździk organizatora imprezy.

Gratulujemy !!!

Wręczenie certyfikatów dla uczestników projektów realizowanych w Mechaniku.

foto

21 lutego br. miała miejsce uroczystość wręczenia certyfikatów uczestnikom biorących dział w trzech różnych projektach realizowanych aktualnie w Mechaniku. Są to projekty związane z kształceniem zawodowym.

W projekcie  "Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego" pierwsza grupa 18 uczestników otrzymała certyfikaty z zakresu "Naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE z elementami języka angielskiego technicznego IPC". Grupa 10 uczestników z tego samego projektu otrzymała zaświadczenie ukończenia szkolenia "Warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego".

W projekcie pn "Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim" 14 uczestników otrzymało certyfikat ukończenia kursu 3D Studio Max.

W projekcie pn "Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej" swoje certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe otrzymali uczestnicy II grupy wyjazdowej na praktyki zagraniczne do Niemiec. Grupa liczyła 30 uczestników.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektów, mamy nadzieję, że pozyskane nowe kwalifikacje zawodowe przyczynią się do znalezienia wymarzonej pracy i będą konkurencyjne na rynku pracy.

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz

phoca thumb l 063

 

 

Egzamin eksternistyczny z języka angielskiego

W dniu 2 lutego 2018 roku, w Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, odbył się egzamin eksternistyczny z języka angielskiego na poziomie 2 wg STANAG 6001. Do egzaminu podeszło 6 uczniów klasy IV technik informatyk - klasa wojskowa. Warunkiem zaliczenia było uzyskanie co najmniej 70% z każdej z czterech  specjalności: słuchania, mówienia, czytania i pisania. Wszyscy uczniowie uzyskali wysokie wyniki, co potwierdzają otrzymane świadectwa.

Pięciu uczniów zaliczyło 3, a jeden wszystkie 4 specjalności. Na szczególną uwagę zasługuje część pisemna, w której uczniowie musieli wykazać się umiejętnością tworzenia dokumentów w specjalistycznym języku wojskowym, ale i tu wyniki naszych uczniów były wysokie - wszystkie powyżej 60%. Egzaminy wg STANAG 6001 stanowią potwierdzenie kwalifikacji językowych w resorcie obrony narodowej.  Egzaminy są uznawane  w procesie rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wojskowe czy kursy oficerskie.

1% podatku na działalność szkoły

Szanowni Państwo,

dążąc  do zdobycia dodatkowych środków  finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi pozyskiwanie przez Radę Rodziców - za pośrednictwem Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Organizacji Pożytku Publicznego nr

KRS: 0000103990

- kwot wartości 1% od Państwa podatku dochodowego

Polecając tę formę gromadzenia funduszy przeznaczonych na poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz poinformowanie ich, ze mogą ta drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

Celem dokonania ww.operacji każdy z darczyńców powinien wpisać szczegółowy cel 1% w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2016 (PIT 36 poz.325, PIT 36L poz. 96, PIT 37, poz.139, PIT 38 poz.59, PIT 39 poz. 53):
"Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 97-200 Tomaszów Maz, ul.Św.Antoniego29"

W imieniu Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Przewodnicząca Rady
Bogusława Jurkevich

APEL PODSUMOWUJĄCY I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2017/18

foto

Pierwszy semestr  nauki za nami, zatem nadszedł czas podsumowań. 20 lutego 2018r. odbył się  uroczysty apel, podczas którego Dyrekcja szkoły nagrodziła przed całą społecznością „Mechanika”  uczniów, którzy wyróżnili się w I semestrze. Przede wszystkim nagrodzona została „Złota Dziesiątka Mechanika” -€“ uczniowie z najwyższymi średnimi ocen, którzy zostali odznaczeni „Złotymi tarczami”. Dodatkowo nagrody odebrali uczniowie ze 100% frekwencją w całym semestrze, uczniowie aktywnie działający w Samorządzie Uczniowskim, szkolnym radiowęźle, czy pomagający przy obsłudze gastronomicznej imprez szkolnych. Rozstrzygnięty został także konkurs na najlepszego czytelnika semestru oraz najlepiej czytającą klasę. Wyróżnione zostały także klasy z najwyższą średnią ocen oraz najwyższą frekwencją. Kolejne podsumowania czekają nas dopiero podczas zakończenia szkoły przez klasy maturalne i liczymy, że maturzystów zasługujących na wyróżnienie będzie również bardzo wielu ;)

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz, Miłosz Starzyk

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl